07.11.2023

Адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефони за връзка с ОИК Ямбол, след обявяване на изборните резултати

 

Адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ № 7 - община Ямбол, Деловодство 

Адрес на електронна поща: [email protected] 

Телефони за връзка: 0898 268608 - Ани Канева - Председател на ОИК Ямбол

                                0878 975735 - Димитър Събев - член на ОИК Ямбол

06.11.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 06.11.2023г. от 17.00ч.

02.11.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 02.11.2023г. от 17.00ч.

29.10.2023

Съобщение на ЦИК

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък и следа, гласът в тази бютелина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 29.10.2023г. от 08.30ч.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

 

УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ПРОТОКОЛИ ОТ СИК НА 29.10.2023Г.

 

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 28.10.2023г. от 17.05ч.

28.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 28.10.2023г. от 10.30ч.

27.10.2023

НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29.10.2023г. ЩЕ СЕ ГЛАСУВА САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 27 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е получена информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № МИ-23-141/26.10.2023 г. Допълнително е получена информация от министъра на електронното управление на проведена съвместна среща на 27 октомври 2023 г. при председателя на 49-то Народното събрание с участието на представители на парламентарните групи. Постъпило е и писмо от министъра на електронното управление с вх. № МИ-04-72 от 27 октомври 2023 г. относно удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация. С него Централната избирателна комисия е уведомена, че към настоящия момент все още не е издадено решение за удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.

Съгласно чл. 213а, ал. 2 ИК Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Съответствието на устройствата за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, включително и с принципите по чл. 3 ИК се удостоверява с решение на Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Наличието на такова решение е задължително условие за провеждане на машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряването на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите.

Предвид горното, както и липсата на решение по чл. 213а, ал. 2 ИК с оглед невъзможността за обезпечаване на избирателните секции с устройства за машинно гласуване, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

 

* Публикувано на 

27.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 27.10.2023г. от 17.00ч.

Поради настъпил срив в електронната система и невъзможност за ОИК Ямбол да извърши проверка на данните по изготвените проекти на решения, заседанието не се състоя.

26.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 26.10.2023г. от 16.30ч.

25.10.2023

Съобщение

В изпълнение на т.1 на Решение №2601-МИ от 05.10.2023г. на Централна избирателна комисия, публикуваме номерата и адресите на избирателните секции, в които ще се проведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

Номер на секция

Адрес на избирателната секция

282600001

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”)  бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600002

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс -ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600003

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600004

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”)  бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600005

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600006

ул. „Търговска” № 79 ОУ („Хр. Смирненски”)

282600007

 ул. „Срем” № 1 (Клуб на ул. „Срем”)

282600008

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс - ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600009

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс - ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600010

ул. „Славянска” № 4              Обреден комплекс - "Ритуална зала"

282600011

ул. „Славянска” № 4              Обреден комплекс - "Ритуална зала" 

282600012

ул. „Търговска” № 79 (ОУ „Хр. Смирненски”)

282600013

ул. „Хр. Смирненски” № 2                    ДКЦ-1 (Бивша Поликлиника)  

282600014

Ул. „Ст. Караджа” № 72 (СУ „Кл. Охридски”)

282600015

ул. "Йордан Йовков" № 34    Народно читалище "Диана -1944"     /Къща -"Парахода"/

282600016

ул. „ Ал. Стамболийски” № 29      ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари" (Бивш "Клуб на хора с увреждания")

282600017

 ул. "Търговска" № 27 (Общински детски комплекс - ОДК) бивша сграда на НУ "Св. Св. Кирил и Методий"  ЕТ.2

282600018

ул. „Цар. Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

282600019

ул. „Цар. Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

282600020

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/ 

282600021

 ж. к. „Зл. рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина)

282600022

ж. к. „Зл. рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина)

282600023

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600024

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600025

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600026

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600027

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600028

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600029

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600030

ул. „Пирин” № 4 (Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски”)

282600031

ул. „Д-р Дончев” № 10 (Зала в бивш Дом Майка и дете) 

282600032

ул. „Д. Благоев” № 16 (Зала на Пътно управление)

282600033

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600034

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600035

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600036

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600037

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600038

пл. “Захари Стоянов” № 2 (Читалище “Зора -1945")

282600039

пл. “Захари Стоянов” № 2 (Читалище “Зора -1945")

282600040

ул. „Ст. Караджа” № 72 (СУ “Климент Охридски”)

282600041

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600042

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600043

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600044

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600045

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600046

 ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600047

 ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600048

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600049

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

282600050

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600051

ул. „Тимок”№ 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600052

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600053

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600054

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600055

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600056

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600057

ул. „Тимок”№ 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600058

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600059

ул. „Търговска” № 79 (ОУ „Хр. Смирненски”)

282600060

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600061

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600062

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и с-ми)

282600063

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600064

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600065

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600066

ж. к. „Хале” до бл. 7 (Клуб ж. к. “Хале”)

282600067

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП) 

282600068

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600069

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600070

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600071

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600072

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600073

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600074

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600075

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600076

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600077

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600078

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600079

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600080

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600081

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600082

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600083

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600084

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600085

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600086

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600087

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600088

ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600089

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600090

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600091

ул. “Битоля” № 35  (ОУ “Н. Петрини”)

282600092

ул." Лом" № 1  ( Квартален клуб)

282600093

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600094

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”)

282600095

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - етаж 2

282600096

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

282600097

пл. „Стр.Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

282600098

ул. „П. Яворов” № 5 (Квартален клуб)

282600099

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

282600100

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

282600101

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

 

25.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 25.10.2023г. от 15.00ч.

25.10.2023

График за доставяне на машини за гласуване на СИК и график за получаване на изборни книжа от СИК

24.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия със специализирани устройства за машинно гласуване.

24.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия при гласуване с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 24.10.2023г. от 16.00ч.

22.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 23.10.2023г. от 17.00ч.

22.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 22.10.2023г. от 13.30ч.

21.10.2023

Съобщение

 

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ямбол в изборния ден на 29.10.2023г.

 

1.Общинска избирателна комисия Ямбол определи следните избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ямбол:

 • Избирателна секция № 282600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша Поликлиника/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ № 2;
 • Избирателна секция № 282600016 в сградата ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 29;
 • Избирателна секция № 282600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Тимок“ № 3;
 • Избирателна секция № 282600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии /, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 2;
 • Избирателна секция № 282600069 в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ /бивш ТХВП/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85;
 • Избирателна секция № 282600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес в гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 2 /помещение на бивше заведение „Кафе – аперитив“/

Пред секциите се поставя табела (Приложение № 1 към Решение №2545-МИ от 29.09.2023г. на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата така, че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към съответната избирателна секция.

2.Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, по собствена преценка.

3.Община Ямбол осигурява транспорт за гласуване на избиратели с увреждания. 

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които желаят да ползват транспорт до избраната от тях секция за гласуване, могат да подават заявки за превоз в деня на изборите на 29.10.23г. от 8.00 часа до 17.00 часа в Община Ямбол на следните телефони:

046/681 116

046/681 117

0803 373 575

20.10.2023

ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ

 

ОИК Ямбол ще провежда демонстрационно гласуване с машина за избиратели

 

Общинска избирателна комисия Ямбол започва провеждане на демонстрационно гласуване с машина пред Община Ямбол.

Машината за демонстрационно гласуване с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина за гласуване в местни избори 2023г. в община Ямбол, ще бъде разположена пред главния вход на сградата на Община Ямбол.

Разяснителната кампания за демонстрационно гласуване с машина ще се проведе по следния график:

21.10.23г. – от 10.00 до 14.00 часа

В периода от 23.10.23г – до 26.10.23г. - от 10.00 до 16.00 часа

Гласоподаватели, които имат интерес да се запознаят с детайли относно гласуването с машина могат да се възползват.

20.10.2023

Как да гласуваме на местните избори на 29 октомври 2023 г.

 

Интерактивна електронна брошура, част от разяснителната кампания на ЦИК, дава информация на гражданите как да упражнят правата си в изборния процес. С електронната брошура може да се запознаете на приложения линк:

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

 

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

19.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 19.10.2023г. от 17.00ч.

17.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 17.10.2023г. от 17.00ч.

16.10.2023

ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ СА ПРИСЪСТВЕНИ!

ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА ОНЛАЙН!

ДВАТА ВИДА ОБУЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

1.ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ПО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЯМБОЛ, В ЗРИТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, а именно:

- на 24.10.2023г. - от СИК №1 до СИК №51.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЗАПОЧВА В 17:15 Ч. НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО Е В 18:00 Ч.

- на 25.10.2023г. - от СИК №52 до СИК №103.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЗАПОЧВА В 17:15 Ч. НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО Е В 18:00 Ч.

 

Обучител: Димитър Събев - член на ОИК Ямбол

Резервен обучител: Катя Апостолова - член на ОИК Ямбол

 

2.Онлайн обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, ще се проведат от "Сиела Норма" АД на долупосочените дати и часове, като членовете на СИК могат да участват в обучението, чрез клик на предоставения в дясната графа хиперлинк, а именно:

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

 

Линк за присъединяване към обучението:

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

Meeting ID: 351 936 722 510 

Парола: PKYJFA 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

 

Линк за присъединяване към обучението:

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

Meeting ID: 346 144 268 620 

Парола: GLYhG7 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

 

Линк за присъединяване към обучението:

Натиснете тук, за да се присъедините в обучението

Meeting ID: 393 693 344 100 

Парола: Dry5CX 

 

16.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 16.10.2023г. от 17.00ч.

14.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 14.10.2023г. от 16.00ч.

11.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 12.10.2023г. от 17.00ч.

11.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ ЗА КМЕТ И ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

След получено разрешение от ЦИК с писмо изх. №МИ-15-711/10.10.2023 и съобразно т. 7 от реш. №1979-МИ/18.08.2023 на ЦИК, ОИК Ямбол публикува образец на бюлетините, които може да изтеглите, както следва:

Общински съветници - бюлетина

Кмет - бюлетина

09.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 09.10.2023г. от 17:00ч.

06.10.2023

Съобщение

 

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции

 

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция или местна коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в ОИК Ямбол чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия и коалиция се подписва от представляващите партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението на партията и коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва и подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на гореописаните изисквания.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец.

Всяка партия и коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Ямбол до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

Застъпникът не може да бъде придружител.

06.10.2023

Съобщение

 

ПРАВО И РЕД НА ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Тези избиратели подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до кмета на общината, не по-късно от 14 дни преди изборния ден (14.10.2023г.). Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 14.10.2023г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (23.10.2023г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Общинската администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

 1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
 2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.

Имената на избирателя, се заличават от избирателния списък и се вписват от общинската администрация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

06.10.2023

Съобщение

 

ПРАВО И РЕД НА ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува в населеното място по настоящия си адрес, следва да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (14.10.2023г.). Искането се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква.

Право да депозира такова искане има само избирател, който е регистриран по настоящ адрес в съответното населено място най-малко 6 месеца преди изборния ден (т.е. регистриран до 28.04.23г.). В искането се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

06.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 06.10.2023г. от 17:00ч.

02.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 02.10.2023г. от 14:45ч.

29.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 29.09.2023г. от 17:00ч.

28.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 28.09.2023г. от 17:30ч.

25.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 26.09.2023г. от 17:00ч.

25.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 25.09.2023г. от 17:00ч.

24.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 24.09.2023г. от 15:30ч.

21.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 21.09.2023г. от 17:00ч.

19.09.2023

Съобщение

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

1.Съгласно т.20 от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия  регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Документи в ОИК Ямбол се приемат всеки календарен ден от 9.00ч. до 17.00ч. 

2.Съгласно т.19 от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия  общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

В тази връзка, упълномощените представители на партии и коалиции, при подаване на документи за регистрация на кандидати, е желателно  да представят заверено копие на документа за самоличност на всеки един кандидат, за извършване проверка на данните от ОИК Ямбол, съобразно т.19 на горепосоченото решение на ЦИК.

3.Кандидатските листи на политическите партии и коалиции трябва да бъдат предоставени на ОИК Ямбол и на електронен носител (флаш памет) във формат .excel.

Тук може да изтеглите съответните бланки:

Кандидатска листа за кметТаблица - кмет

Кандидатска листа за общински съветнициТаблица - общински съветници

 

18.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 18.09.2023г. от 17:00ч.

17.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 17.09.2023г. от 17:00ч.

16.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 16.09.2023г. от 17:00ч.

15.09.2023

Съобщение

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

1. Инициативни комитети в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

2. Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

3. Заявлението за регистрация на Местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

15.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 15.09.2023г. от 17:00ч.

14.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 14.09.2023г. от 17:00ч.

13.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 13.09.2023г. от 17:00ч.

11.09.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

Приема правила за работа на ОИК-Ямбол с медиите, както следва:

1.Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на ОИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.

2.Комуникацията с медиите се осъществява от председателят и от говорителят на ОИК Ямбол.

3.Пълната информация относно работата на ОИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията.

4.Интервюта – участието на председателят или на говорителят на  ОИК Ямбол, се извършва след предварително уговорени място, дата и час за провеждането му. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.

5.При осъществяване на комуникация на ОИК Ямбол със средствата за масова информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и съответните здравни мерки.

11.09.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

Определя за говорител на Комисията Русалина Мирославова - член на ОИК Ямбол.

Определя функциите на говорителя, както следва:

1.Дава информация и прави изявления пред средствата за масово осведомяване от името на ОИК Ямбол във връзка с изборния процес и дейността на Комисията, при произвеждане изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. и при необходимост  оповестява нейните решения.

2.Комуникацията със средствата за информация, се осъществява при спазване на приети от ОИК правила за работа с медиите.

За връзка с говорителя, ползвайте телефоните на ОИК в секция "Контакти".

 

09.09.2023

Съобщение

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

09.09.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено за 11.09.2023г. от 16:00 часа.

09.09.2023

Съобщение

 

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

09.09.2023

Съобщение

 

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

09.09.2023

Съобщение

Първото заседание на ОИК Ямбол е насрочено  на 09.09.2023г. от 13:00 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 128 - МИ / 06.11.2023

  относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 127-МИ / 06.11.2023

  относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

 • № 126-МИ / 02.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения