Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Ямбол, 02.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

В Общинска избирателна комисия Ямбол е постъпило заявление с вх. № 213/02.11.2023г. от Енчо Ангелов Кирязов - обявен за избран общински съветник от  листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, с което заявява, че се отказва от мястото си на общински съветник.

С Решение №125-МИ от 30.10.2023г., ОИК Ямбол е обявила имената на избраните общински съветници по партии и коалиции, където под номер 19 е обявен за избран за общински съветник Енчо Ангелов Кирязов от ПП “ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

Заявлението е постъпило преди полагането на клетва пред Общинския съвет, поради което Общинска избирателна комисия Ямбол приема, че Енчо Ангелов Кирязов  не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник и комисията следва да обяви за избран следващ кандидат от кандидатската листа.  

От извършената проверка в Справка за класиране според преференциите от 30.10.2023г. на „Информационно обслужване” АД се установи, че не са налице обстоятелствата по чл.454, ал.3, изр. 1-во от ИК. Предвид разпоредбата на  чл.454, ал.6 от ИК, следващият в листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ кандидат е Мария Великова Илиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и чл.454, ал.3, изр. 2-ро и ал.6 от ИК Общинска избирателна комисия -Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

1.Заличава Енчо Ангелов Кирязов, ЕГН……………..  от списъка на общински съветници, обявен за избран с Решение №125-МИ от 30.10.2023г. на ОИК-Ямбол от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“.

2.Обявява за избрана за общински съветник Мария Великова Илиева с ЕГН………….. , от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и издава удостоверение за Общински съветник.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459, ал.1 от ИК пред  Административен съд Ямбол  в 7-дневен срок от обявяването на решението.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Снежана Христова Енчева

* Публикувано на 02.11.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 128 - МИ / 06.11.2023

    относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 127-МИ / 06.11.2023

    относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

  • № 126-МИ / 02.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения