Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Ямбол, 06.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, т.10 от Решение №2601-МИ от 05.10.2023г. на Централна избирателна комисия и писмо с изх. №МИ-15-1282 от 03.11.2023г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Ямбол, 

РЕШИ:

1.Определя дата и час на отпътуване от сградата на община Ямбол за предаване на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане – 09.11.2023г. в 9.00ч.

2.ОПРЕДЕЛЯ:

Пенка Георгиева Илиева, ЕГН:  – зам. председател на ОИК Ямбол

Русалина Стефанова Мирославова, ЕГН:  - член на ОИК Ямбол

Галя Георгиева Карчева, ЕГН: – член на ОИК Ямбол,

представители на Общинска избирателна комисия Ямбол, излъчени от различни партии и коалиции, които да предадат на 09.11.2023г. на ,,Информационно обслужване“ АД на адрес гр.София, ул.,,Панайот Волов“ №2, устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол.

3.УПЪЛНОМОЩАВА определените по т.2 членове на ОИК Ямбол да  подпишат приемо-предавателен протокол и всички необходими документи във връзка с предаването на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане.

4.Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Ямбол за осигуряване на транспорт за устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и за членовете на ОИК.

5.Председателят на ОИК Ямбол да съгласува предаването на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане с представители на Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на охрана при транспортирането им.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Снежана Христова Енчева

* Публикувано на 06.11.2023 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 128 - МИ / 06.11.2023

    относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 127-МИ / 06.11.2023

    относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

  • № 126-МИ / 02.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения