Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 128 - МИ
Ямбол, 06.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

С Решение №35-МИ от 25.09.2023г., ОИК Ямбол е регистрирала кандидатска листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, като под №37 е регистриран Валентин Цветанов Ревански.

Въз основа на получените данни от протоколите на СИК за произведения на 29 октомври 2023г. избор за кмет на община и обявените с решения на комисията изборни резултати, Валентин Цветанов Ревански е обявен за избран за кмет на община Ямбол с Решение №124-МИ от 30.10.2023г. на ОИК Ямбол, като в Решение №125-МИ от 30.10.2023г. на ОИК Ямбол за избор на общински съветници, е отразено че същият отпада като кандидат за общински съветник от листата на партията, която го е предложила.

Съгласно разпоредбата на чл.413, ал.4 от ИК, в случай че кандидат от съответна партия или коалиция, регистриран и за избор на кмет и за избор на общински съветници, бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници и следва да бъде заличен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1, чл.413, ал.4 от ИК и т.1 на Решение № 2865-МИ от 04.11.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ямбол

Р Е Ш И:

1.Заличава Валентин Цветанов Ревански, ЕГН    като кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистриран под №37 с Решение №35-МИ от 25.09.2023г. на ОИК Ямбол, поради избирането му за кмет на община Ямбол.

2.Анулира издаденото удостоверение на лицето за кандидат за общински съветник.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Снежана Христова Енчева

* Публикувано на 07.11.2023 в 17:17 часа

Свързани решения:

35-МИ/25.09.2023

124-МИ/30.10.2023

125-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 128 - МИ / 06.11.2023

    относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 127-МИ / 06.11.2023

    относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

  • № 126-МИ / 02.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения