07.11.2023

Адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефони за връзка с ОИК Ямбол, след обявяване на изборните резултати

 

Адрес за кореспонденция: гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ № 7 - община Ямбол, Деловодство 

Адрес на електронна поща: [email protected] 

Телефони за връзка: 0898 268608 - Ани Канева - Председател на ОИК Ямбол

                                0878 975735 - Димитър Събев - член на ОИК Ямбол

06.11.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 06.11.2023г. от 17.00ч.

02.11.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 02.11.2023г. от 17.00ч.

29.10.2023

Съобщение на ЦИК

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък и следа, гласът в тази бютелина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 29.10.2023г. от 08.30ч.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

 

УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ПРОТОКОЛИ ОТ СИК НА 29.10.2023Г.

 

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 28.10.2023г. от 17.05ч.

28.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 28.10.2023г. от 10.30ч.

27.10.2023

НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29.10.2023г. ЩЕ СЕ ГЛАСУВА САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 27 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е получена информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № МИ-23-141/26.10.2023 г. Допълнително е получена информация от министъра на електронното управление на проведена съвместна среща на 27 октомври 2023 г. при председателя на 49-то Народното събрание с участието на представители на парламентарните групи. Постъпило е и писмо от министъра на електронното управление с вх. № МИ-04-72 от 27 октомври 2023 г. относно удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация. С него Централната избирателна комисия е уведомена, че към настоящия момент все още не е издадено решение за удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.

Съгласно чл. 213а, ал. 2 ИК Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Съответствието на устройствата за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, включително и с принципите по чл. 3 ИК се удостоверява с решение на Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Наличието на такова решение е задължително условие за провеждане на машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряването на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите.

Предвид горното, както и липсата на решение по чл. 213а, ал. 2 ИК с оглед невъзможността за обезпечаване на избирателните секции с устройства за машинно гласуване, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

 

* Публикувано на 

27.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 27.10.2023г. от 17.00ч.

Поради настъпил срив в електронната система и невъзможност за ОИК Ямбол да извърши проверка на данните по изготвените проекти на решения, заседанието не се състоя.

26.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 26.10.2023г. от 16.30ч.

25.10.2023

График за доставяне на машини за гласуване на СИК и график за получаване на изборни книжа от СИК

25.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 25.10.2023г. от 15.00ч.

25.10.2023

Съобщение

В изпълнение на т.1 на Решение №2601-МИ от 05.10.2023г. на Централна избирателна комисия, публикуваме номерата и адресите на избирателните секции, в които ще се проведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

Номер на секция

Адрес на избирателната секция

282600001

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”)  бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600002

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс -ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600003

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600004

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”)  бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600005

ул. „Хан Тервел” № 2  (НУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 

бивша сграда на  ОУ „Д. Дебелянов”

282600006

ул. „Търговска” № 79 ОУ („Хр. Смирненски”)

282600007

 ул. „Срем” № 1 (Клуб на ул. „Срем”)

282600008

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс - ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600009

ул. „Търговска” № 27 (Общински детски комплекс - ОДК)

бивша сграда на  НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

282600010

ул. „Славянска” № 4              Обреден комплекс - "Ритуална зала"

282600011

ул. „Славянска” № 4              Обреден комплекс - "Ритуална зала" 

282600012

ул. „Търговска” № 79 (ОУ „Хр. Смирненски”)

282600013

ул. „Хр. Смирненски” № 2                    ДКЦ-1 (Бивша Поликлиника)  

282600014

Ул. „Ст. Караджа” № 72 (СУ „Кл. Охридски”)

282600015

ул. "Йордан Йовков" № 34    Народно читалище "Диана -1944"     /Къща -"Парахода"/

282600016

ул. „ Ал. Стамболийски” № 29      ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари" (Бивш "Клуб на хора с увреждания")

282600017

 ул. "Търговска" № 27 (Общински детски комплекс - ОДК) бивша сграда на НУ "Св. Св. Кирил и Методий"  ЕТ.2

282600018

ул. „Цар. Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

282600019

ул. „Цар. Ив. Александър” № 12 (ПГ „В. Левски”)

282600020

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/ 

282600021

 ж. к. „Зл. рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина)

282600022

ж. к. „Зл. рог” № 2 (Център  "Каритас", бивша детска градина)

282600023

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600024

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600025

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600026

ж. к „Зл. рог”  № 110 (ГПЧЕ “В. Карагьозов”)

282600027

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600028

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600029

ул. „Цар Иван Александър” № 42 /Професионална техническа гимназия„Ив. Райнов” бивш ТМТ/

282600030

ул. „Пирин” № 4 (Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски”)

282600031

ул. „Д-р Дончев” № 10 (Зала в бивш Дом Майка и дете) 

282600032

ул. „Д. Благоев” № 16 (Зала на Пътно управление)

282600033

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600034

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600035

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600036

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600037

ул. „Я. Сакъзов” № 8 (ОУ “П. Р. Славейков”)

282600038

пл. “Захари Стоянов” № 2 (Читалище “Зора -1945")

282600039

пл. “Захари Стоянов” № 2 (Читалище “Зора -1945")

282600040

ул. „Ст. Караджа” № 72 (СУ “Климент Охридски”)

282600041

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600042

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600043

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600044

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600045

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600046

 ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600047

 ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600048

ул. „Кожух планина” № 17 (ОУ “Д-р Петър Берон”)

282600049

ул. "Тимок" № 3 (ОУ "Й. Йовков")

282600050

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600051

ул. „Тимок”№ 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600052

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600053

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600054

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600055

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600056

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600057

ул. „Тимок”№ 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600058

ул. „Тимок” № 3 (ОУ “Й. Йовков”)

282600059

ул. „Търговска” № 79 (ОУ „Хр. Смирненски”)

282600060

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600061

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600062

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и с-ми)

282600063

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600064

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600065

ул. Милин камък” № 6 (Професионална гимназия по земеделие"Хр. Ботев” бивш ТМСС)

282600066

ж. к. „Хале” до бл. 7 (Клуб ж. к. “Хале”)

282600067

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП) 

282600068

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600069

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600070

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600071

ул. „Търговска” № 85 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" (бивш ТХВП)

282600072

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600073

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600074

ул. „Милин камък” № 2 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600075

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600076

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600077

ул. „Л. Каравелов” № 31 (ОУ “Л. Каравелов”)

282600078

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600079

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600080

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600081

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600082

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600083

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600084

ул. „Граф Игнатиев” № 38 (Факултет "Техника и технологии" към Тракийски университет - Стара Загора)

282600085

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600086

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600087

 ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600088

ул. „Битоля” № 35 (ОУ “Н. Петрини”)

282600089

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600090

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600091

ул. “Битоля” № 35  (ОУ “Н. Петрини”)

282600092

ул." Лом" № 1  ( Квартален клуб)

282600093

ул. „Битоля” № 33 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"  (бивш техникум по строителство)

282600094

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”)

282600095

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - етаж 2

282600096

пл. „Стр. Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

282600097

пл. „Стр.Кринчев” № 2 (Читалище “Пробуда”) - помещението на бивше заведение "КАФЕ-АПЕРИТИВ"

282600098

ул. „П. Яворов” № 5 (Квартален клуб)

282600099

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

282600100

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

282600101

ул. „Ат. Кожухаров” № 1 (Спортно училище ”Пиер дьо Кубертен”)

 

24.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия със специализирани устройства за машинно гласуване.

24.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия при гласуване с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 24.10.2023г. от 16.00ч.

22.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 23.10.2023г. от 17.00ч.

22.10.2023

Съобщение

Предстоящото заседание на ОИК Ямбол е насрочено на 22.10.2023г. от 13.30ч.

21.10.2023

Съобщение

 

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ямбол в изборния ден на 29.10.2023г.

 

1.Общинска избирателна комисия Ямбол определи следните избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Ямбол:

 • Избирателна секция № 282600013 в сградата на ДКЦ – 1 /бивша Поликлиника/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ № 2;
 • Избирателна секция № 282600016 в сградата ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ /бивш „Клуб на хора с увреждания“/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 29;
 • Избирателна секция № 282600054 в сградата на Основно училище „Йордан Йовков“, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Тимок“ № 3;
 • Избирателна секция № 282600062 в сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии /бивш техникум по химически технологии /, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Милин камък“ № 2;
 • Избирателна секция № 282600069 в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ /бивш ТХВП/, с административен адрес в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85;
 • Избирателна секция № 282600096 в сградата на Читалище „Пробуда“ с административен адрес в гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 2 /помещение на бивше заведение „Кафе – аперитив“/

Пред секциите се поставя табела (Приложение № 1 към Решение №2545-МИ от 29.09.2023г. на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата така, че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към съответната избирателна секция.

2.Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, по собствена преценка.

3.Община Ямбол осигурява транспорт за гласуване на избиратели с увреждания. 

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които желаят да ползват транспорт до избраната от тях секция за гласуване, могат да подават заявки за превоз в деня на изборите на 29.10.23г. от 8.00 часа до 17.00 часа в Община Ямбол на следните телефони:

046/681 116

046/681 117

0803 373 575

Календар

Решения

 • № 128 - МИ / 06.11.2023

  относно: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, поради избирането му за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 127-МИ / 06.11.2023

  относно: Определяне на дата, час на отпътуване и членове на Общинска избирателна комисия Ямбол за предаване на ,,Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. на територията на община Ямбол

 • № 126-МИ / 02.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от листата на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и обявяване за избран общински съветник на следващ кандидат от кандидатската листа

всички решения