Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Ямбол, 20.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на Коалиция „БСП за България“ в Общинска избирателна комисия Ямбол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление чрез Калоян Марев Калиманов, упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, последната в качеството й на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия и на представляващ Коалиция от партии “БСП за България“ заведено под № 4/20.10.2019   във входящия регистър на застъпниците на ОИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 101/сто и един/ застъпници за кмет на община.  Към подаденото заявление са приложени списък на хартиен носител - 1 /един/ брой и на технически носител – 1/един/ брой, съдържащи имената и единния граждански номер на 101 (сто и едно) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници за кмет на община, както и 101 бр. декларации – приложение №75-МИ от изборните книжа.

          След извършена проверка на подадените документи и справка от „Информационно обслужване" АД на представения със заявлението списък, ОИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 101/сто и едно/ лица за застъпници.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.18, във вр. с чл. 117, ал.3, ал.4 и ал.7 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080–МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Ямбол

 

РЕШИ:

 

1.РЕГИСТРИРА 101 /сто и един / ЗАСТЪПНИЦИ на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ““ в Общинска избирателна комисия в община Ямбол, за участие в изборите за кмет на община  на 27 октомври 2019 г., както следва: 

 

№ по ред

Собствено,бащино и фамилно име на застъпника

1.

Димитрина Тодорова Господинова

2.

Валерий Иванов Антонов

3.

Диана Филипова Митева

4.

Иванка Стоянова Ангелова

5.

Стоянка Димитрова Стоянова

6.

Тоньо Динев Матев

7.

Кръстинка Енева Николова

8.

Митошка Стефанова Ненова

9.

Иван Георгиев Иванов

10.

Каля Гичева Арнаудова

11.

Мариана Колева Тодорова - Георгиева

12.

Нина Тодорова Гарабедян

13.

Петранка Михалева Желязкова

14.

Митка Дойчева Дойчева

15.

Добринка Колева Стоянова

16.

Кольо Атанасов Василев

17.

Павлинка Янева Павлова

18.

Ангел Николов Ангелов

19.

Жана Петкова Христова

20.

Станка Пеева Костадинова

21.

Васил Кирилов Василев

22.

Иван Стоянов Димитров

23

Станка Ангелова Атанасова

24.

Паруш Николов Парушев

25.

Марийка Тенева Иванова

26.

Жечка Георгиева Мишинева

27.

Еленка Колева Маринова

28.

Йорданка Колева Кохчиева

29.

Стоянка Панайотова Неделчева

30.

Недко Костов Тодоров

31.

Малинка Недялкова Бояджиева

32.

Стефка Кръстева Дикова

33.

Христиан Георгиев Георгиев

34.

Иванка Георгиева Калчева

35.

София Иванова Стефанова

36.

Атанаса Стоянова Георгиева

37.

Стоян Илиев Желев

38.

Ваня Ангелова Георгиева

39.

Жечка Петрова Ташкова

40.

Евгения Иванова Йовчева

41.

Кръстинка Стефанова Тенева

42.

Недялка Христова Василева

43.

Руска Михайлова Костова

44.

Марийка Герганова Василева

45.

Стоян Димитров Колев

46.

Ангел Стоянов Янев

47.

Величка Атанасова Василева

48.

Николай Димитров Димитров

49.

Николай Ангелов Николов

50.

Кръстина Стоянова Янчева

51.

Невенка Костова Георгиева

52.

Яна Иванова Георгиева

53.

Мима Господинова Антонова

54.

Донка Драганова Енева

55.

Дамянка Колева Узунова

56.

Стоян Георгиев Стоянов

57.

Мария Атанасова Желязкова - Димова

58.

Мариян Михов Михов

59.

Динко Колев Михайлов

60.

Пламен Трифонов Костов

61.

Станка Колева Казакова

62.

Донка Йорданова Добрева

63.

Димитър Георгиев Димитров

64.

Стойко Атанасов Чобанов

65.

Денка Пенева Василева

66.

Дарина Христова Илиева

67.

Димитър Атанасов Димитров

68.

Герга Лазарова Иванова

69.

Марийка Костова Георгиева

70.

Яни Георгиев Меразчиев

71.

Валентина Господинова Тенева

72.

Димитър Трифонов Иванов

73.

Ташка Георгиева Иванова

74.

Милен Иванов Георгиев

75.

Емине Зенурова Бакалова

76.

Красимир Стойков Кънчев

77.

Кирилка Добрева Желева

78.

Димитър Иванов Бабамов

79.

Иванка Петрова Йовчева

80.

Ивелина Живкова Желязкова

81.

Георги Петров Бояджиев

82.

Недялка Стоянова Петрова

83.

Тинка Иванова Атанасова

84.

Мария Цанева Иванова

85.

Донка Вълева Драгнева

86.

Андреана Ангелова Василева

87.

Стефка Ангелова Нанева

88.

Милка Иванова Ангелова

89.

Пламен Недков Недев

90.

Марийка Атанасова Димитрова

91.

Марийка Вълева Конярова

92.

Росица Иванова Стоянова

93.

Станка Георгиева Кючекова

94.

Гина Димитрова Тонева

95.

Господин Йорданов Калчев

96.

Илияна Петрова Николова

97.

Дончо Киров Димитров

98.

Марийка Петрова Иванова

99.

Галя Недялкова Андонова

100.

Здравка Илиева Стоянова

101.

Иванка Желязкова Михайлова

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Гюлшен Реджебова Юсеинова

* Публикувано на 20.10.2019 в 16:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения