Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 170-МИ
Ямбол, 06.02.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

В Общинска избирателна комисия в гр.Ямбол е постъпило уведомление с вх.№248/05.02.2020г., чрез председателя на общинския съвет в община Ямбол от Димитър Руменов Рунков – общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, с което се излагат обстоятелства, наличието на които е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като Общински съветник, а именно поради назначаването му  като прокурист на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД гр.Ямбол. От направената от ОИК Ямбол служебна проверка в Търговския регистър се установи, че на 29.01.2020г. по партидата на дружество е вписана прокура, като за прокурист е назначен Димитър Руменов Рунков.

Съгласно чл.30, ал.4, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз.

Общинска избирателна комисия в община Ямбол констатира, че са налице законовите предпоставки на чл.30, ал.4, т.9 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинският съветник Димитър Руменов Рунков. На основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК Ямбол със същото Решение, с което се прекратяват пълномощията на общинския съветник, следва да определи като общински съветник следващият в листата на ПП ГЕРБ. От извършената проверка в Справката за класиране според преференциите от 28.10.2019г. на „Информационно обслужване“ АД, в призведените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и кмет в община Ямбол се установи, че не са налице обстоятелствата по чл.458, ал.5 от ИК. Предвид разпоредбата на чл.454, ал.6 от ИК, следващият в листата на ПП ГЕРБ кандидат е Георги Илиев Миланов.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.9 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинска избирателна комисия в община Ямбол

 

Р Е Ш И:

1.Прекратява пълномощията като общински съветник в Общински съвет – гр. Ямбол на Димитър Руменов Рунков с ЕГН: ……….. и анулира издаденото му Удостоверение №7/08.11.2019г.

2.Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – гр. Ямбол, от листата на ПП ГЕРБ Георги Илиев Миланов с ЕГН: …………. 

3.Издава удостоверение на Георги Илиев Миланов, за  общински съветник в ОС- гр. Ямбол. 

4.Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459 от Изборния кодекс в 7 /седем/ дневен срок пред Административен съд гр. Ямбол. 

5. В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Ямбол в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 06.02.2020 в 17:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения