Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Ямбол, 15.10.2019

ОТНОСНО: Сигнали от Каньо Канев и Красимир Стойчев, представители на инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“ за нарушения на ИК

В ОИК Ямбол са постъпили два сигнала от Каньо Канев и Красимир Стойчев, представители на инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“, с вх.№ 80 от 12.10.2019г. за нарушение на чл.183, ал.1 от ИК и вх. № 82 от 13.10.2019 г. за разпространяване на агитационни материали, обединяващи двама участници в изборите – независим кандидат за кмет Георги Славов, издигнат от инициативен комитет и  партия „Българска нова демокрация“. В сигналите се твърди, че градът е „залят“ с неидентифицирани афиши, билбордове, листовки и други материали,  призоваващи на месните  избори да се гласува с номера 68 и 2, както и че намират за недопустимо независим кандидат и политическа партия, която не го е издигнала да участват заедно в предизборната кампания с общи агитационни материали. Приложен е снимков материал. След даване на указания по телефона бе входирано, под № 83/14.10 2019 г., писмо с информация за местонахождението на агитационните материали, предмет на сигналите.

За извършване на проверка по постъпилите сигнали, по резолюция на председателя на ОИК Ямбол, бяха сформирани комисии в състав: Станимир Иванов, Младенка Николова и Яна Първанова – по сигнала с вх.№80/12.10.2019 г. и Гюлшен Юсеинова, Ани Канева и Мариана Гърдева – по сигнала с вх.№82/13.10.2019 г. За подпомагане дейността на комисиите, с оглед териториалния обхват на сигнала, допълнително бяха сформирани три работни групи, които да посетят посочените в сигналите обекти.

На 13.10.2019 г. и 14.10.2019 г. бяха обходени всички, подробно описани в сигнала улици и жилищни квартали - ул.“Граф Игнатиев“, ж.к.“Граф Игнатиев“ /покрай хипермаркет „Славекс“, ЦДГ „Биляна“/, “Крайречен булевард“, ул.“Индже войвода“, ул.“Димитър Благоев“, ул.“Жорж Папазов“, ул.“Преслав“, ул.“Търговска“, ул.“Милин камък“, ул.“Надежда“ покрай ОУ „Любен Каравелов“, ул.“Мраморно море“, ж.к.“Диана“, ж.к.“Хале“, ж.к.“Златен рог“, ул.“6-ти септември“, ул.“Атанас Кратунов“, ул. “Ал.Зограф“, ул. “Оборище“, ул. “Руен“, ж.к. “Възраждане“. За извършените проверки бяха съставени констативни протоколи с вх. № 89, 90, 91 и 92/14.10.2019 г., към които е приложен и снимков материал.

Проверката установи, че по обходените улици са разположени агитационни материали на различни политически сили, включително и посочените в сигнала. Констатирано бе, че се касае за агитационни материали по смисъла на § 1, т.17 от ДР на ИК, тъй като на всеки от тях са отразени в квадратчета, зачертани с Х, номерата от бюлетината за кмет № 68 и от бюлетината за общински съветници № 2. Същите съдържат и надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Установени бяха различни видове агитационни материали, призоваващи едновременно към гласуване с № 68 за избор на кмет на Ямбол и с №2 за общински съветници. Плакатите се отнасят за независимия кандидат за кмет Георги Славов, тъй като същият е под № 68 в бюлетината за кмет и на част от плакатите е налице портретна снимка на кандидата, като е изписано и името му, както се отнасят и за Политическа партия „Българска нова демокрация“, тъй като същата е под № 2 в бюлетината за общински съветници и на част от плакатите е изписано наименованието на партията, както и са налице портретни снимки на кандидатите, като са изписани и имената им. Всички плакати съдържат едновременно изписани цифрите 68 в бяло квадратче, зачертано с Х и надпис отстрани „за кмет“, както и цифрата 2 в бяло квадратче, зачертано с Х и надпис отстрани „за общински съветници“. На всички плакати липсва изрично отбелязване от чие име се издават, като на част от тях фигурира само името на независимия кандидат Георги Славов, на друга част фигурират заедно името на независимия кандидат Георги Славов и наименованието на политическата партия „Българска нова демокрация“, а на трета част не фигурират никакви имена.

Въз основа на гореизложеното, ОИК Ямбол приема за установено следното:

Сигналите са допустими, депозирани от лица с правен интерес. Разгледани по същество същите са основателни по следните съображения:

Съгласно текста на сигнала същият визира извършено нарушение на чл.183, ал.1 от ИК, чиято норма гласи, че „на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава”. При извършената проверка се установиха различни видове агитационни материали, призоваващи едновременно към гласуване с № 68 за избор на кмет на Ямбол и с №2 за общински съветници. На всички плакати липсва изрично отбелязване от чие име се издават, като на част от тях фигурира само името на независимия кандидат Георги Славов, на друга част фигурират заедно името на независимия кандидат Георги Славов и наименованието на политическата партия „Българска нова демокрация“, без да става ясно от чие име се издават, а на трета част не фигурират никакви имена.

ОИК счита, че при така описаните обстоятелства и констатации по извършените проверки, в случая е налице нарушение на чл.183, ал.1, изр.2 от ИК.

От друга страна, текста на чл.157, ал.1 от ИК гласи, че „всеки независим кандидат, както и кандидат за кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.“. Чл.413, ал.2 от ИК от своя страна предвижда, че кандидат за кмет може да бъде предложен за регистрация само от една партия, коалиция или инициативен комитет. Присъствието в един агитационен материал на независим кандидат, издигнат от инициативен комитет и Политическа партия, която не го е предложила, както и наличието на две различни кандидатски листи в един агитационен материал, а именно: кандидатска листа на независим кандидат за кмет под № 68 и кандидатска листа на партия „Българска нова демокрация“ за общински съветници под № 2, е недопустимо, тъй като е в противоречие с основни принципи на изборния кодекс, въвежда в заблуждение избирателите и накърнява добрите нрави, съгласно текста на чл.183, ал.4, изречение първо.

Предвид това, ОИК намира, че в случая е налице и нарушение по чл.183, ал.4, вр. чл.157, ал.1 и чл.413, ал.2  от ИК.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, чл.183, ал.1 изречение второ, чл.186, ал.1 от ИК,  чл.183, ал.4, вр. чл.157, ал.1 и чл.413, ал.2 от ИК и т.17 от Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

1.УСТАНОВЯВА извършено нарушение на изискванията на чл.183, ал.1, изречение второ от ИК и т.17 от Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК в агитационни материали, изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали за независим кандидат за кмет Георги Славов и партия „Българска нова демокрация“, които не съдържат задължителната информация от чие име се издават.

2.УСТАНОВЯВА извършено нарушение на изискванията на чл.183, ал.4, вр. чл.157, ал.1 и чл.413, ал.2 от ИК,  изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали, съдържащи едновременно агитация за гласуване за независим кандидат, издигнат от инициативен комитет и Политическа партия, която не го е предложила, респективно за гласуване за две различни кандидатски листи.

3.УКАЗВА на кмета на Община Ямбол да премахне и изземе незабавно агитационните материали за независим кандидат за кмет Георги Славов и партия „Българска нова демокрация“, разпространени в нарушение на Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК на територията на община Ямбол - ул.“Граф Игнатиев“, ж.к.“Граф Игнатиев“ /покрай хипермаркет „Славекс“, ЦДГ „Биляна“/, “Крайречен булевард“, ул.“Индже войвода“, ул.“Димитър Благоев“, ул.“Жорж Папазов“, ул.“Преслав“, ул.“Търговска“, ул.“Милин камък“, ул.“Надежда“ покрай ОУ „Любен Каравелов“, ул.“Мраморно море“, ж.к.“Диана“, ж.к.“Хале“, ж.к.“Златен рог“, ул.“6-ти септември“, ул.“Атанас Кратунов“, ул. “Ал.Зограф“, ул. “Оборище“, ул. “Руен“, ж.к. “Възраждане“.

4.Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ямбол за изпълнение след влизането му в сила.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия в община Ямбол.

Зам. председател: Станимир Георгиев Иванов

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 15.10.2019 в 17:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения