Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Ямбол, 26.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Ямбол и утвърждаване на списъка с резервни членове.

Постъпило е писмено предложение подписано от секретаря на община Ямбол, упълномощен с пълномощно с рег. №РД/04-00105/19.09.2019г. на кмета на община Ямбол, заведено с вх. № 32/25.09.2019 г., с което на основание чл. 91, ал.8 от Изборния кодекс уведомява Общинска избирателна комисия в община Ямбол, че е постигнато съгласие по съставите и ръководствата на СИК на територията на общината. Към предложението са представени следните документи:

Оригинал на пълномощно с рег. №РД/04-00105/19.09.2019г.; Протокол от 19.09.2019 г. от проведени консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмено предложение на ПП"ГЕРБ" за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция "БСП за България" за състав на СИК; писмено предложение на ПП"ДПС" за състав на СИК; писмено предложение на "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО" за състав на СИК, писмено предложение на Партия "ВОЛЯ" за състав на СИК; писмено предложение на Коалиция „Демократична  България–обединение“  за състав на СИК. Оригинали на пълномощни и копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; Копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; Съобщение за дата, час и място на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

След извършване на проверка на постъпилото предложение и приложените към него документи, Общинска избирателна комисия в община Ямбол установи, че са налице всички изисквания, визирани в чл.89, чл.91 и чл.92 от Изборния кодекс и Решение 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия в община Ямбол

Р Е Ш И:

1.НАЗНАЧАВА членовете на секционните избирателни комисии в община Ямбол, както следва:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ В КОМИСИЯТА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

282600001

председател

Стефка Жекова Асенова

282600001

зам. председател

Милена Ганева Стоянова

282600001

секретар

Станка Димитрова Гочева

282600001

член

Дора Панайотова Абрашева

282600001

член

Донка Илиева Кънева

282600001

член

Тенчо Русев Михалев

282600001

член

Ташка Колева Янчева

282600001

член

Мария Михайлова Тенева

282600001

член

Виолета Георгиева Димитрова

282600002

председател

Мирослава Атанасова Алексиева

282600002

зам. председател

Ирина Иванова Иванова

282600002

секретар

Лариса Вячеславова Дочева

282600002

член

Татяна Георгиева Кънева

282600002

член

Любка Гавраилова Иванова-Стойнова

282600002

член

Иванка Панайотова Милчева

282600002

член

Петя Желева Христова

282600002

член

Диньо Желев Желев

282600002

член

Мария Андонова Облачка

282600003

председател

Димитринка Костадинова Попова

282600003

зам. председател

Мария Димитрова Иванова

282600003

секретар

Даринка Василева Стоянова

282600003

член

Люцкан Илев Люцканов

282600003

член

Диана Иванова Колева

282600003

член

Ценка Костова Димитрова

282600003

член

Петър Атанасов Янчев

282600004

председател

Жана Колева Тодорова

282600004

зам. председател

Калчо  Минчев Димитров

282600004

секретар

Лилия Христова Янева

282600004

член

Венцеслав Емилов Венелинов

282600004

член

Радка Димова Димитрова

282600004

член

Атанас Валентинов Атанасов

282600004

член

Минка Ганева Челебиева

282600004

член

Маринка Атанасова Николова

282600004

член

Екатерина Спасова Караманолова

282600005

председател

Тони Георгиев Тонев

282600005

зам. председател

Кета Иванова Иванова

282600005

секретар

Димитър Георгиев Димитров

282600005

член

Даниела Янкова Петрова

282600005

член

Руска Петкова Кирова

282600005

член

Георги Николов Узунов

282600005

член

Дора Кирилова Генчева

282600005

член

Кръстьо Георгиев Буцев

282600005

член

Пламен Пенев Чуховски

282600006

председател

Янка Атанасова Колева

282600006

зам. председател

Кети Вълчева Димитрова

282600006

секретар

Геновева Емилова Манолова

282600006

член

Нина Стоянова Стоянова

282600006

член

Ованес Хачо Марданян

282600006

член

Генка Христова Вълчева

282600006

член

Теодора Славчева Митева

282600006

член

Видка Георгиева Кръстева

282600006

член

Йордан Колев Йорданов

282600007

председател

Добромир Тодоров Араванов

282600007

зам. председател

Гергана Димитрова Станчева

282600007

секретар

Катя Георгиева Чобанова

282600007

член

Павлина Божидарова Въжарова

282600007

член

Борислав Иванов Борисов

282600007

член

Иванка Йорданова Господинова - Недева

282600007

член

Георги Щилиянов Карагеоргиев

282600007

член

Руска Николова Бъчварова

282600007

член

Тодорка Вълчева Хлебарова

282600008

председател

Златина Иванова Михайлова

282600008

зам. председател

Борислав Димитров Тропчев

282600008

секретар

Маринка Георгиева Георгиева

282600008

член

Мария Йорданова Тончева

282600008

член

Росица Димитрова Ганева

282600008

член

Янка Колева Иванова

282600008

член

Силвия Христова Кирова

282600008

член

Пламен Деянов Василев

282600008

член

Неделина Иванова Стоянова

282600009

председател

Лъчезар Методиев Лазаров

282600009

зам. председател

Петя Атанасова Порязова

282600009

секретар

Георги Славов Русев

282600009

член

Николай Петков Дичев

282600009

член

Митка Христова Петкова

282600009

член

Таня Ангелова Бончева

282600009

член

Ваня Събева Караиванова

282600010

председател

Иванка Георгиева Дичева

282600010

зам. председател

Яни Асенов Моллов

282600010

секретар

Димитринка Костадинова Димитрова

282600010

член

Любен Димитров Иванов

282600010

член

Любослава Стоянова Араванова

282600010

член

Златка Тенева Николова

282600010

член

Диляна Йовчева Йовчева

282600010

член

Даниела Димитрова Господинова

282600010

член

Марияна Иванова Стоянова

282600011

председател

Анна Георгиева Василева

282600011

зам. председател

Донка Вълчева Иванова

282600011

секретар

Катя Йорданова Бояджиева

282600011

член

Трейси Симеонова Симеонова

282600011

член

Диана Тодорова Данева

282600011

член

Бисерка Николова Миланова

282600011

член

Йонко Иванов Койчев

282600011

член

Мария Иванова Димитрова

282600011

член

Иван Оичев Стоянов

282600012

председател

Мария Иванова Коларова - Стоянова

282600012

зам. председател

Пепи Николова Славова

282600012

секретар

Веселин Тодоров Семерджиев

282600012

член

Малин Борисов Хаджиев

282600012

член

Ваня Евгениева Атанасова

282600012

член

Валя Славчева Василева

282600012

член

Йовка Щерева Ненова

282600012

член

Божанка Иванова Пашова

282600012

член

Динка Иванова Христова

282600013

председател

Пепа Господинова Георгиева

282600013

зам. председател

Стоян Петков Казаков

282600013

секретар

Радинка Йорданова Димитрова

282600013

член

Георги Димитров Георгиев

282600013

член

Катя Георгиева Георгиева

282600013

член

Бистра Джендова Семерджиева

282600013

член

Петя Иванова Алексиева

282600013

член

Желязко Янакиев Янакиев

282600013

член

Димка Николова Тодорова

282600014

председател

Мима Николова Милева

282600014

зам. председател

Христина Николаева Томова

282600014

секретар

Тодорка Петкова Муцова

282600014

член

Ангел Георгиев Ангелов

282600014

член

Невена Данева Георгиева

282600014

член

Веселка Руменова Славова

282600014

член

Йорданка Трифонова Йорданова

282600014

член

Живко Великов Жеков

282600014

член

Дина Тодорова Динева

282600015

председател

Маргарита Веселинова Чуканова

282600015

зам. председател

Диана Христова Нинова

282600015

секретар

Златина Атанасова Стоилова

282600015

член

Недялка Борисова Въжарова

282600015

член

Станка Минчева Елкова

282600015

член

Златка Нейкова Андреева

282600015

член

Сийка Георгиева Атанасова

282600015

член

Валентин Митков Симеонов

282600015

член

Теодора Тодорова Стоянова

282600016

председател

Татяна Димитрова Йовчева

282600016

зам. председател

Ваня Миткова Шидерова

282600016

секретар

Нонка Иванова Николова

282600016

член

Светлана Петрова Топалова

282600016

член

Виктория Христова Георгиева

282600016

член

Георги Енчев Димитров

282600016

член

Жана Михова Ганчева- Василева

282600017

председател

Пенка Иванова Борисова

282600017

зам. председател

Петя Димитрова Симеонова

282600017

секретар

Валентина Пеева Сарайдарова

282600017

член

Петко Христов Христов

282600017

член

Петър Любомиров Дивизиев

282600017

член

Иман Аднан Реванска

282600017

член

Златанка Христова Велчева

282600017

член

Мария Иванова Панчева

282600017

член

Калина Стоянова Емилова

282600018

председател

Янка Минчева Илиева

282600018

зам. председател

Пенка Георгиева Бинева

282600018

секретар

Мария Павлова Минчева

282600018

член

Нели Петкова Гешева

282600018

член

Иринка Гроздева Богданова

282600018

член

НАДЕЖДА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА            

282600018

член

Диана Атанасова Чакалова

282600018

член

Надежда Сашева Алексиева

282600018

член

Величка Василева Браткова

282600019

председател

Росен Димитров Шивачев

282600019

зам. председател

Гергана Георгиева Милкова

282600019

секретар

Виолетка Георгиева Георгиева

282600019

член

Елеонора Митева Костадинова

282600019

член

Костадинка Стоянова Димитрова

282600019

член

Роска Иванова Савова

282600019

член

Недялка Янева Атанасова

282600019

член

Димитринка Павлова Димова

282600019

член

Павлина Стоянова Илиева

282600020

председател

Стефка Иванова Седларска

282600020

зам. председател

Красимир Панайотов Костадинов

282600020

секретар

Юлия Георгиева Кулова

282600020

член

Гинка Балева Трифонова

282600020

член

Стефка Гинчева Христозова

282600020

член

Светла Янкова Хаджиколева

282600020

член

Надя Стоянова Русева

282600020

член

Миглена Николаева Милкова

282600020

член

Ирина Стойчева Иванова

282600021

председател

Пенка Димитрова Николова

282600021

зам. председател

Аня Георгиева Динева

282600021

секратар

Мими Иванова Фанева

282600021

член

Таня Ганчева Танева

282600021

член

Стоянка Иванова Стратиева

282600021

член

Цветан Стоянов Василев

282600021

член

Въльо Стоянов Димов

282600021

член

Златка Краева Иванова

282600021

член

Илко Ангелов Мирчев

282600022

председател

Диана Николова Чолакова-Майсторова

282600022

зам. председател

Мария Христова Василева

282600022

секретар

Таня Георгиева Вълчева

282600022

член

Иван Георгиев Танчев

282600022

член

Михаил Иванов Михайлов

282600022

член

Мара Атанасова Иванова

282600022

член

Стефка Нейчева Нейчева

282600022

член

Стоян Ганчев Иванов

282600022

член

Светослава Николаева Митева

282600023

председател

Живка Филипова Колева

282600023

зам. председател

Петя Михайлова Динева

282600023

секретар

Митко Андонов Турлаков

282600023

член

Цветан александров Балчев

282600023

член

Динка Тодорова Стефанова

282600023

член

Иванка Атанасова Байчева

282600023

член

Донка Динева Неделчева

282600023

член

Красимира Николова Николова

282600023

член

Неделя Тодорова Кафеджиева

282600024

председател

Биляна Иванова Караджова-Петрова

282600024

зам. председател

Красимира Йорданова Зурлева

282600024

секретар

Ваня Янчева Георгиева

282600024

член

Райка Петрова Донева

282600024

член

Ненчо Илиев Добрев

282600024

член

Иванка Тошева Владимирова

282600024

член

Георги Славов Иванов

282600024

член

Иванка Тончева Лемберова

282600024

член

Стела Георгиева Динева

282600025

председател

Георги Боянов Георгиев

282600025

зам. председател

Боян Костов Сарайдаров

282600025

секретар

Весела Ангелова Джондрова

282600025

член

Здравка Дойчева Тодорова

282600025

член

Динка Ангелова Иванова

282600025

член

Динка Димитрова Димитрова

282600025

член

Маргаритка Димитрова Тодорова

282600025

член

Диан Пенев Абрашев

282600025

член

Диана Иванова Герджикова

282600026

председател

Надежда Аглаева Горанова

282600026

зам. председател

Величка Янева Балчева

282600026

секретар

Миглена Петрова Панайотова- Георгиева

282600026

член

Златанка Тодорова Стоянова

282600026

член

Жени Иванова Танчева

282600026

член

Наташа Димитрова Йорданова

282600026

член

Лиляна Николова Георгиева

282600026

член

Моньо Христов Христов

282600026

член

Иван Славов Славов

282600027

председател

Галин Филипов Филипов

282600027

зам. председател

Таня Жекова Георгиева

282600027

секретар

Георги Стоянов Георгиев

282600027

член

Дафинка Ненкова Георгиева

282600027

член

Гинка Иванова Русева

282600027

член

Еленка Христова Георгиева

282600027

член

Надежда Донкова Пенева

282600027

член

Катя Стойчева Александрова

282600027

член

Ана Добрева Димова

282600028

председател

Теодор Георгиев Русев

282600028

зам. председател

Божан Михайлов Христов

282600028

секретар

Златислава Янкова Кирилова

282600028

член

Иван Михайлов Стоянов

282600028

член

Ваня Харалампиева Янева

282600028

член

Жасмина Рафаел Стефанова

282600028

член

Цонка Георгиева Велева

282600028

член

Мария Ганчева Дренска

282600028

член

Румяна Колева Димитрова

282600029

председател

Анджелина Борислав Пехливанова

282600029

зам. председател

Мария Петрова Буикова

282600029

секретар

Недка Димитрова Кирова

282600029

член

Димитър Георгиев  Атанасов

282600029

член

Славка Желязкова Дичева

282600029

член

Бистра Станимирова Кескинова

282600029

член

Ангел Йорданов Андонов

282600029

член

Александър Николов Александров

282600029

член

Инина Стоянова Кутинова

282600030

председател

Таня Иванова Петкова

282600030

зам.председател

Соня Кънева Недева

282600030

секретар

Живка Петрова Атанасова

282600030

член

Слав  Иванов Кавалов

282600030

член

Пламена Добромирова Добрева

282600030

член

Елена Желязкова Димитрова

282600030

член

Ваньо Симеонов Янев

282600031

председател

Йорданка Василева Колева

282600031

зам.председател

Ели Симеонова Даскалова

282600031

секретар

Стоянка Тодорова Терзиева

282600031

член

Енчо Стоянов Хамуров

282600031

член

Диана Николова Янчева

282600031

член

Маргарита Милкова Милкова - Атанасова

282600031

член

Ганка Николова Чернева

282600032

Председател

Митко Кирилов Краев

282600032

зам. председател

Галя Недкова Колева

282600032

секретар

Ваньо Христов Паскалев

282600032

член

Ради Димитров Апостолов

282600032

член

Стоян Йорданов Стоянов

282600032

член

Красимира Иванова Сербезова

282600032

член

Иванка Желева Колева

282600032

член

Иван Димитров Колев

282600032

член

Диньо Георгиев Динев

282600033

председател

Иван Стоянов Тенев

282600033

зам. председател

Цанка Параскевова Русева

282600033

секретар

Цветана Христова Димова

282600033

член

Кирил Колев Кирилов

282600033

член

Янка Митева Джендова

282600033

член

Атанас Йорданов Йорданов

282600033

член

Иринка Георгиева Чернева

282600034

председател

Йонко Атанасов Йовчев

282600034

зам. председател

Събина Иванова  Йорданова

282600034

секретар

Ренета Неделчева Кавръкова

282600034

член

Стефан Киров Балъкчиев

282600034

член

Таня Манолова Георгиева

282600034

член

Ваня Василева Василева

282600034

член

Георги Филипов Танев

282600034

член

Нели Атанасова Панайотова

282600034

член

Катерина Христова Колева

282600035

председател

Янка Колева Гогуланова

282600035

зам. председател

Женя Стефкова Иванова

282600035

секретар

Троя Найденова Боздуганова

282600035

член

Красимир Драгоев Иванов

282600035

член

Марийка Пенчева Дойчева

282600035

член

Бонка Петрова Иванова

282600035

член

Катя Панайотова Матева

282600035

член

Минка Иванова Пенчева

282600035

член

Татяна Панайотова Петрова

282600036

председател

Красимира Павлова Сотирова-Стоянова

282600036

зам. председател

Светлана Владимировна Танева

282600036

секретар

Христина Георгиева Манова

282600036

член

Диляна Иванова Панайотова

282600036

член

Николай Георгиев Колев

282600036

член

Живко Атанасов Трингов

282600036

член

Нели Николова Николова

282600036

член

Ваня Георгиева Манева-Йорданова

282600036

член

Вяра Илиева Йорданова

282600037

председател

Митка Петрова Тодорова

282600037

зам. председател

Даниела Николова Стефанова

282600037

секретар

Даниела Йорданова Паликова

282600037

член

Димитринка Драганова Сивкова

282600037

член

Мариана Атанасова Джиновска

282600037

член

Йорданка Атанасова Димитрова

282600037

член

Маргарита Петкова Панайотова

282600037

член

Иван Станимиров Станков

282600037

член

Антон Николаев Петров

282600038

председател

Радостина Драгиева Желева

282600038

зам. председател

Димитър Атанасов Георгиев

282600038

секретар

ВИОЛЕТА ВИДЕВА СИМЕОНОВА                    

282600038

член

Таня Вълева Данева

282600038

член

Кремена Стефанова Панайотова

282600038

член

Дида Атанасова Славчева

282600038

член

Руси Станчев Демирев

282600038

член

Цветанка Генчева Аркалиева

282600038

член

Тодор Димитров Тодоров

282600039

Председател

Димитър Минчев Георгиев

282600039

зам. председател

Екатерина Андреева Богдева

282600039

секретар

Николина Пенкова Недялкова

282600039

член

Мима Желязкова Георгиева

282600039

член

Христо Петков Раев

282600039

член

Златанка Христова Дякова

282600039

член

Панаичка Колева Иванова

282600039

член

Христо Петров Аркалиев

282600039

член

Мария Христова Димова

282600040

председател

Митко Янев Янев

282600040

зам. председател

Гергана Колева Колева

282600040

секретар

Веселина Стефанова Славова

282600040

член

Татяна Петрова Стоилова

282600040

член

Соня Господинова Стефанова

282600040

член

Вълчо Стойков Петков

282600040

член

Иван Димитров Ангелов

282600040

член

Теодор Иванов Иванов

282600040

член

Марийка Добромирова Камбурова

282600041

председател

Иван Димитров Митев

282600041

зам.председател

Гроздан Стоянов Грозданов

282600041

секретар

Мартин Митков Топчиев

282600041

член

Спас Георгиев Пенчев

282600041

член

Иванка Стоянова Калудова

282600041

член

Георги Щилиянов Щерев

282600041

член

Илия Георгиев Илиев

282600041

член

Мария Димитрова Тодорова

282600041

член

Яна Георгиева Ганчева

282600042

председател

Дошка Иванова Ченкова

282600042

зам. председател

Зейнеп Салиева Черкезова

282600042

секретар

Нели Димитрова Грудева

282600042

член

Росица Валентинова Ганева

282600042

член

Деница Рускова Бонева

282600042

член

Грозьо Желев Желев

282600042

член

Любомир Пенев Железчев

282600042

член

Елена Славова Димитрова

282600042

член

Донка Петрова Попова

282600043

председател

Асен Киров Иванов

282600043

зам. председател

Васил Колев Василев

282600043

секретар

Руска Марчева Гогова

282600043

член

Ради Костов Лазаров

282600043

член

Руска Славова Бонева

282600043

член

Катя Славовав Арабаджиева

282600043

член

Атанаска Иванова Митрева

282600043

член

Василка Василева Иванова

282600043

член

Грациела Миткова Митева

282600044

председател

Петър Михайлов Петров

282600044

зам. председател

Марина Петрова Нанева

282600044

секретар

Михаил Здравков Иванов

282600044

член

Димитър Генов Плачков

282600044

член

Виолета Паскова Господинова

282600044

член

Красимир Ганчев Ганев

282600044

член

Станка Николова Стоянова

282600044

член

Коста Николаев Георгиев

282600044

член

Никола Георгиев Желязков

282600045

председател

Стефан Илиев Черкезов

282600045

зам. председател

Пламен Георгиев Димитров

282600045

секретар

Лиляна Георгиева Топалова

282600045

член

Ради Димов Стефанов

282600045

член

Сийка Господинова Дякова

282600045

член

Атанаска Илиева Атанасова-Иванова

282600045

член

Димитър Желев Георгиев

282600045

член

Желязка Христова Христова

282600045

член

Кина Димитрова Георгиева

282600046

председател

Красимира Ангелова Атанасова

282600046

зам.председател

Тодор Василев Генчев

282600046

секретар

Койчо Тихомиров Дреков

282600046

член

Николай Иванов Станев

282600046

член

Стоян Митев Жеков

282600046

член

Георги Господинов Господинов

282600046

член

Господин Димитров Димитров

282600046

член

Асен Янев Моллов

282600046

член

Десислава Иванова Паскалева

282600047

председател

Първан Ангелов Първанов

282600047

зам. председател

Живка Минчева Козарева

282600047

секретар

Стефан Пенев Илиев

282600047

член

Юлия Маринова Георгиева

282600047

член

Красимира Енева Станева

282600047

член

Андрей Пейчев Андреев

282600047

член

Гарабет Торо Гарабедян

282600047

член

Антон Асенов Моллов

282600047

член

Веселин Петров Тодоров

282600048

 председател

Венета Христова Еманоилова-Петрова

282600048

зам. председател

Нели Георгиева Тодорова

282600048

секретар

Божидар Стоянов Стоилов

282600048

член

Тодор Иванов Иванов

282600048

член

Галина Атанасова Динаярова

282600048

член

Златка Стефанова Чиликова

282600048

член

Жилязка Димитрова Христова

282600048

член

Райка Ангелова Пандилева

282600048

член

Георги Мирчев Мирчев

282600049

председател

Галя Иванова Иванова

282600049

зам. председател

Христо Симеонов Ангелов

282600049

секретар

Магдалена Димчева Дросева

282600049

член

Атанас Маринов Стоянов

282600049

член

Недялка Тодорова Димитрова

282600049

член

Кръстина Генчева Казакова

282600049

член

Радостина Жечкова Василева

282600049

член

Галя Янева Николова

282600049

член

Валентин Иванов Светличков

282600050

председател

Христо Стойчев Хаджиев

282600050

зам.председател

Таня Димитрова Кожухарова

282600050

секретар

Йордан Великов Йорданов

282600050

член

Николета Димитрова Аргирова

282600050

член

Пенка Иванова Иванова

282600050

член

Добромир Атанасов Димитров

282600050

член

Елена Георгиева Русева

282600050

член

Донка Петрова Андонова

282600050

член

Ася Павлинова Павлова

282600051

председател

Николай Георгиев Георгиев

282600051

зам. председател

Генка Ангелова Христова

282600051

секретар

Лиляна Щилиянова Димитрова

282600051

член

Керанка Георгиева Стоилова

282600051

член

Дарина Христова Карчева

282600051

член

Радостин Господинов Райчев

282600051

член

Здравка Пейчева Спасова

282600051

член

Яни Асенов Моллов

282600051

член

Йорданка Танева Дженкова

282600052

председател

Пенка Тотева Марова-Дичева

282600052

зам. председател

Мария Димитрова Драгнева

282600052

секретар

Анжелина Стефанова Енчева

282600052

член

Таньо Марков Танев

282600052

член

Сийка Колева Николова

282600052

член

Диан Иванов Вълчев

282600052

член

Симона Петрова  ИВАНОВА               

282600052

член

Султанка Кирова Димитрова

282600052

член

Зоичка Николова Кънчева

282600053

председател

Доника Методиева Стоименова

282600053

зам.председател

Иванка Стефанова Михалева

282600053

секретар

Мариела ВАЧКОВА ВАЧКОВА              

282600053

член

Наталия Николаева Костова

282600053

член

Елка Апостолова Никифорова

282600053

член

Велислава Петкова Донева

282600053

член

Галина Андонова Желева

282600053

член

Тереза Тодорова Пенева

282600053

член

Дена Димитрова  Карагьозова

282600054

председател

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ХОРЕВА           

282600054

зам. председател

Спаска Атанасова Радева

282600054

секретар

Яна Иванова Козикова

282600054

член

Сениха Алишева Тодорова

282600054

член

Анка Кунева Иванова

282600054

член

Добринка Стоянова Стоянова

282600054

член

Златина Димитрова Атанасова

282600054

член

Митко Атанасов Кечеров

282600054

член

Коста Добрев Стоев

282600055

председател

Събина Иванова Коева

282600055

зам.председател

Борис Атанасов Борисов

282600055

секретар

Венета Иванова Илчева

282600055

член

Анета Тодорова Иванова

282600055

член

Румен Димитров Панайотов

282600055

член

Маргарита Димитрова Илиева

282600055

член

Галин Минков Ганев

282600055

член

Недялка Желязкова Станева

282600055

член

Спас Стоянов Богданов

282600056

председател

Иван Димов Атанасов

282600056

зам.председател

Елена Петрова Радева

282600056

секретар

РАДКА ПЕТКОВА ГИЧЕВА                        

282600056

член

Златка Николова Касидова

282600056

член

Жана Димитрова Божилова

282600056

член

Росица Цонева Димитрова

282600056

член

Боян Николаев Николов

282600056

член

Ангел Иванов Дойчев

282600056

член

Светла Кънчева Павлова

282600057

председател

Янка Донева Димитрова

282600057

зам.председател

Катя Любенова Донева

282600057

секретар

Севдалина Ташева Петрова

282600057

член

Христо Георгиев Буцев

282600057

член

Станислава Тодорова Вълкова

282600057

член

Мария Иванова Жекова

282600057

член

Гергана Атанасова Иванова

282600057

член

Иванка Пенева Желязкова

282600057

член

Янка Господинова Тодорова

282600058

председател

Станка Димитрова Вангелова

282600058

зам.председател

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА                

282600058

секретар

Диляна Георгиева Георгиева

282600058

член

Яна Георгиева Димитрова

282600058

член

Георги Иванов Георгиев

282600058

член

Станимир Иванов Иванов

282600058

член

Йордан Боев Боев

282600058

член

Петър Колев Господинов

282600058

член

Димитър Николов Аврамов

282600059

председател

Кремена Иванова Коларова

282600059

зам.председател

Снежа Василева Кандева

282600059

секретар

Анушка Димитрова Аврамова

282600059

член

Марийка Димитрова Костова

282600059

член

Станка Атанасова Панайотова

282600059

член

Здравка Янкова Бончева

282600059

член

Мария Иванова Димитрова

282600059

член

Йорданка Асенова Парушева

282600059

член

Диан Танев Динев

282600060

председател

Стела Петрова Господинова

282600060

зам.председател

Пенка Костадинова Тодорова

282600060

секретар

Теодора Стайкова Йорданова

282600060

член

Диньо Бойчев Динев

282600060

член

Георги Панайотов Костов

282600060

член

Иванка Желязкова Станева

282600060

член

Геркиня Ставрева Стоева

282600060

член

Таня Крумова Господинова

282600060

член

Георги Христов Панайотов

282600061

председател

Златка Недялкова Игнатова

282600061

зам.председател

Веселина Николова Янулова

282600061

секретар

Атанас Стойчев Демирев

282600061

член

Мария Денева Иванова - Тодорова

282600061

член

Донка Кръстева Димитрова

282600061

член

Петранка Желязкова Бончева

282600061

член

Иванка Добрева Тодорова

282600061

член

Стоян Динков Койнов

282600061

член

Мария Костадинова Димова

282600062

председател

Юлия Георгиева Дюлгерова

282600062

зам.председател

Митка Георгиева Ончева

282600062

секретар

Юлия Димитрова Дюлгерова-Костова

282600062

член

Ваня Димитрова Ванков-Георгиева

282600062

член

Бонка Кирова Динева

282600062

член

Галина Ангелова Димитрова

282600062

член

Коста Иванов Костов

282600063

председател

Диана Стоянова Вълкова

282600063

зам.председател

Йорданка Николова Иванова

282600063

секретар

Йордан Георгиев Йорданов

282600063

член

Нели Петрова Желязкова

282600063

член

Кръстинка Колева Иванова

282600063

член

Маргарита Стоянова Стойнева

282600063

член

Иванка Цветкова Монева

282600063

член

Ангел Николов Николов

282600063

член

Виктория Пенева Димова

282600064

председател

Петър  Генчев Петров

282600064

зам.председател

Михаела Красимирова Олимпиева

282600064

секретар

Ваня Наскова Костадинова

282600064

член

Живко Георгиев Желязков

282600064

член

Светла Георгиева Иванова

282600064

член

Диян Стефчов Костадинов

282600064

член

Ангелина Стоянова Димова

282600065

председател

Таня Тенева Тенева

282600065

зам.председател

Симеон Николов Кузманов

282600065

секретар

Светла Атанасова Станчева-Динева

282600065

член

Стоянка Димитрова Стайкова

282600065

член

Стела Панайотова Кючукова

282600065

член

Стоян Стефчов Костадинов

282600065

член

Любка Александрова Стоянова

282600066

председател

Радка Христова Чомпалова

282600066

зам.председател

Галина Георгиева Иванова

282600066

секретар

Желка Недева Господинова

282600066

член

Светла Недева Карапачова

282600066

член

Мария Станчева Кръстева

282600066

член

Ганка Петрова Господинова

282600066

член

Динка Георгиева Недялкова

282600066

член

Виолина Тодорова Иванова

282600066

член

Николай Найденов Доков

282600067

председател

Янка  Тодорова Трендафилова

282600067

зам.председател

Павел Георгиев Сотиров

282600067

секретар

Златина Василева Георгиева

282600067

член

Нина Михаилова Златева

282600067

член

Милена Костадинова Желева

282600067

член

Станка Христова Дойчева

282600067

член

Ангелина Йорданова Тодорова

282600067

член

Стоян Жечев Тенев

282600067

член

Димитър Атанасов Гологанов

282600068

председател

Мариана Георгиева Андреева 

282600068

зам.председател

Даниела Василева Петрова

282600068

секретар

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ                    

282600068

член

Марийка Господинова Павлова

282600068

член

Господин Георгиев Господинов

282600068

член

Златина Денчева Емелянова

282600068

член

Янка Донева Георгиева

282600068

член

Илю Люцканов Илиев

282600068

член

Димитринка Иванова Михайлова

282600069

председател

Митко Бинев Динев

282600069

зам.председател

Елина Господинова Делигрозева

282600069

секретар

Димитрина Стоянова Алексиева

282600069

член

Валентина Костадинова Челебиева

282600069

член

Иванка Желязкова Илиева

282600069

член

Иван Стоянов Ташев

282600069

член

Илиян Петров Киров

282600070

председател

Нели Иванова Димитрова

282600070

зам.председател

Кольо Тенев Колев

282600070

секретар

Пенка Дженкова Манева

282600070

член

Мария Тодорова Колева

282600070

член

Йорданка Василева Танева

282600070

член

Атанаска Димитрова Димитрова

282600070

член

Желязко Митков Минчев

282600070

член

Златка Желязкова Алексиева

282600070

член

Галя Михайлова Михайлова

282600071

председател

Ася Ангелова Гогуланова

282600071

зам.председател

Екатерина Пантелеева Георгиева

282600071

секретар

Галина Данчева Димитрова

282600071

член

Цветана Николова Борисова

282600071

член

Койна Димитрова Лекова

282600071

член

Димо Стоянов Димов

282600071

член

Красимир Георгиев Ангелов

282600071

член

Галин Красимиров Чуканов

282600071

член

Елена Митева Господинова

282600072

председател

Янка Минчева Колева

282600072

зам.председател

Таня Атанасова Пенева

282600072

секретар

Таня Костова Костова

282600072

член

Пенка Йорданова Динева

282600072

член

Христина Лазарова Панчева

282600072

член

Иванка Христова Димитрова

282600072

член

Валентина Иванова Момчева

282600072

член

Георги Иванов Георгиев

282600072

член

Димчо Петков Добрев

282600073

председател

Геновева Славова Младенова

282600073

зам.председател

Димитринка Иванова Димитрова

282600073

секретар

Елена Атанасова Попова

282600073

член

Гита Йорданова Петрова

282600073

член

Цветелина Христова Йотова

282600073

член

Василка Димитрова Симова

282600073

член

Веселина Кирилова Петрова

282600073

член

Иван Желязков Михайлов

282600073

член

Мария Христова Вълчева

282600074

председател

Елена Иванова Петрова -  Симеонова

282600074

зам.председател

Иванка Велева Георгиева

282600074

секретар

СИЛВЕНА ПЕТРОВА ДИМОВА               

282600074

член

Снежана Калева Иванова

282600074

член

Дияна Минчева Стойкова

282600074

член

Ралица Петкова Колева

282600074

член

Мирела Живкова Желева

282600074

член

Радка Стоянова Иванова

282600074

член

Палмира Павлинова Шидерова

282600075

председател

Янка Тодорова Желязкова

282600075

зам.председател

Илиана Иванова Иванова

282600075

секретар

Величка Тошева Желязкова

282600075

член

Митра Манолова Пеева

282600075

 

Иванка Йовчева Вълкинова

282600075

член

Кирил Панков Панев

282600075

член

Димитринка Георгиева Ванева

282600076

председател

Снежана Янакиева Иванова

282600076

зам.председател

Атанас Димитров Вълкинов

282600076

секретар

Станимира Петрова Янева

282600076

член

Иванка Дончева Герганова

282600076

член

Анна Динева Косева

282600076

член

Деннка Йорданова Иванова

282600076

член

Димитър Иванов Комитов

282600076

член

Галина Панайотова Иванова

282600076

член

Светлана Стоянова Вълчева

282600077

председател

Жана Желева Видева

282600077

зам. председател

Надежда Петрова Димитрова

282600077

секретар

Янка Гочева Колева

282600077

член

Гергана Стоянова Стефанова

282600077

член

Станка Стоянова Стоянова

282600077

член

Любка Димитрова Каравелова

282600077

член

Пенка Колева Казакова

282600077

член

Ганка Димитрова Андреева

282600077

член

Нели Вълканова Велкова

282600078

председател

Мария Петрова Жекова

282600078

зам.председател

Валентина Вълчева Белчева

282600078

секретар

Анна Йорданова Димитрова

282600078

член

Донка Илчева Николова

282600078

член

Ирина Иванова Митева

282600078

член

Донка Василева Пенева

282600078

член

Маргарита Димитрова Тодорова

282600078

член

Диана Христова Христова-Ташева

282600078

член

Тодорка Колева Вулева

282600079

председател

Галина Танева Александрова

282600079

зам.председател

Ирина Христова Динева

282600079

секретар

Марияна Найденова Давидова

282600079

член

Бойка Георгиева Иванова

282600079

член

Теодора Дякова Илиева

282600079

член

Цанка Георгиева Козарова

282600079

член

Недялка Дянчева Маринова

282600079

член

Стела Христова Петрова

282600079

член

НИКОЛАЙ БОЯНОВ КОЛЕВ                        

282600080

председател

Галина Атанасова Жекова

282600080

зам.председател

Мартин Димитров Желязков

282600080

секретар

Христина Петрова Христова

282600080

член

Георги Димитров Сталев

282600080

член

Красимир Борисов Николов

282600080

член

Стоянка Иванова Стефанова

282600080

член

Ваня Атанасова Пенева

282600080

член

ЯНКА РУСЕВА РАЙКОВА                         

282600080

член

Тодорка Иванова Иванова

282600081

председател

Елена Димова Стефанова

282600081

зам.председател

Тони Михайлова Янчева

282600081

секретар

Светлана Петрова Кънева

282600081

член

Христинка Димитрова Кръстева

282600081

член

Станка Георгиева Николова

282600081

член

Миглена Трифонова Иванова

282600081

член

Силвия Рускова Неделчева

282600081

член

Васил Стоянов Василев

282600081

член

Пенка Иванова Тодорова

282600082

председател

Таня Стоянова Георгиева

282600082

зам.председател

Мариана Димитрова Банева

282600082

секретар

Таня Тенева Русева

282600082

член

Бинка Добрева Петкова

282600082

член

Станимира Христова Гаджонова

282600082

член

Росица Събкова Георгиева

282600082

член

Стефанка Райчева Георгиева

282600082

член

Йорданка Неделчева Динева

282600082

член

Митко Пенев Желязков

282600083

председател

Гергана Тодорова Вълкова

282600083

зам.председател

Тотко Кирилов Бакърджиев

282600083

секретар

Станимира Тодорова Гологанова

282600083

член

Кера Славова Иванова

282600083

член

Стойка Митева Дукова

282600083

член

Донка Иванова Станоевич

282600083

член

Недялка Иванова Минчева

282600083

член

Филип Димов Димов

282600083

член

Мима Стоянова Йовчева

282600084

председател

Пламен Иванов Блажев

282600084

зам.председател

Веселин Димитров Минчев

282600084

секретар

Женя Вълчева Дералиева

282600084

член

Митка Колева Цветкова

282600084

член

Недялко Славов Неделчев

282600084

член

Даниела Веселинова Златева

282600084

член

Недко Ташев Неделчев

282600084

член

Мария Димитрова Попова

282600084

член

Татяна Денчева Костова

282600085

председател

Недка Димова Хаджиева

282600085

зам.председател

Деан Колев Николов

282600085

секретар

Красимира Петрова Юрукова - Стоянова

282600085

член

Иванка Йорданова Костова

282600085

член

Христо Стойков Пехливанов

282600085

член

Елена Атанасова Иванова

282600085

член

Димитринка Иванова Сотирова

282600085

член

Мита Стоянова Йовчева

282600085

член

Иванка Стефанова Славова

282600086

председател

Живка Георгиева Жекова

282600086

зам.председател

Гавраил Борисов Гавраилов

282600086

секретар

Дияна Георгиева Бончева

282600086

член

Иванка Янкова Ангелова

282600086

член

Тянка Русева Чакалова

282600086

член

Ивелина Димитрова Панайотова

282600086

член

Стоян Илиев Банов

282600086

член

Светла Николова Христова

282600086

член

ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ РУСЕВ               

282600087

председател

Габриела Стоянова

282600087

зам.председател

Станка Стоянова Минчева

282600087

секретар

Радка Иванова Георгиева

282600087

член

Спаска Георгиева Петкова

282600087

член

Маринка Димова Славова

282600087

член

Ивета Николаева Минчева

282600087

член

Вяра Стефанова Желязкова

282600087

член

Галина Аврамова Русева

282600087

член

Таня Колева Герганова

282600088

председател

Жана Георгиева Стоянова

282600088

зам.председател

Николай Стойчев Цветков

282600088

секретар

Марийка Иванова Ангелова

282600088

член

Дарина Георгиева Марчева

282600088

член

Жечка Георгиева Мансарлийска

282600088

член

Николай Минчев Минчев

282600088

член

Янчо Златев Янчев

282600088

член

Златка Павлова Илчева

282600088

член

Иванина Атанасова Иванова

282600089

председател

Стефка Георгиева Бакалова

282600089

зам.председател

Минка Колева Русева

282600089

секретар

Иван Галинов Атанасов

282600089

член

Жана Петрова Статева

282600089

член

Желязка Иванова Иванова

282600089

член

Димитър Георгиев Иванов

282600089

член

Недялка Димитрова Црънкова

282600089

член

Гергана Стефанова Черпанлиева-Шопова

282600089

член

Денка Стоянова Тенева

282600090

председател

Стилияна Бонева Манолова

282600090

зам.председател

Стела Колева Чифчиева

282600090

секретар

Христина Ангелова Христова

282600090

член

Веселин Костадинов Иванов

282600090

член

Генка Иванова Петрова

282600090

член

  Йорданка Алексиева Петрова

282600090

член

Радка Георгиева Колева

282600090

член

Димана Красимирова Кабова

282600090

член

Татяна Иванова Филипова

282600091

председател

Галина Георгиева Желязкова

282600091

зам.председател

Панайот Кръстев Куманов

282600091

секретар

Красимира Симеонова Пеева

282600091

член

Стела Желязкова Монева

282600091

член

Илияна Тодорова Колева

282600091

член

Стоянка Динева Димитрова

282600091

член

Васил Красимиров Кабов

282600091

член

Марияна Стоянова Иванова

282600091

член

Филип Петров Филипов

282600092

председател

Татяна Иванова Стоева

282600092

зам.председател

Росица Георгиева Василева

282600092

секретар

Донка Стоянова Анастасова

282600092

член

Нина Вълчева Проданова

282600092

член

Божанка Николаева Янева

282600092

член

Мария Костадинова Костова

282600092

член

Галина Тодорова Петрова

282600092

член

Димитър Любомиров Стамболов

282600092

член

Веселина Димитрова Илиева

282600093

председател

Йордан Димитров Събев

282600093

зам.председател

Георги Михов Георгиев

282600093

секретар

Росица Иванова Стоилова

282600093

член

Десислава Михайлова Русева

282600093

член

Иванка Ангелова Кирова

282600093

член

  Йорданка Иванова Костадинова

282600093

член

Ангел Бонев Бонев

282600093

член

Тодорка славова балчева

282600093

член

Генка Симеонова Неделчева

282600094

председател

Ваня Георгиева Янакиева

282600094

зам.председател

Златомира Йорданова Бонева

282600094

секратар

Донка Димитрова Пенева

282600094

член

Йорданка Стоянова Велева

282600094

член

Величка Паскова Павлова

282600094

член

Тинка Бинева Петрова

282600094

член

Марийка Кънева Стоянова

282600094

член

Милен Димитров Николов

282600094

член

Ивелина Калчева Калева

282600095

председател

Пламен Славов Павлов

282600095

зам.председател

Иванка Христова Атанасова

282600095

секретар

Иван Цветанов Хаджиев

282600095

член

Милен Атанасов Гогуланов

282600095

член

Силвия Канева Канева

282600095

член

  Таня Маринова Петкова

282600095

член

Недко Иванов Качулев

282600095

член

Веселина Петрова Господинова

282600095

член

Нейка Николова Иванова

282600096

председател

Ангел Димов Димов

282600096

зам.председател

Митко Куртев Митев

282600096

секретар

Тодорка Цвяткова Жекова

282600096

член

Кръстина Тихова Стоянова

282600096

член

Веселина Кръстева Шикова

282600096

член

  Екатерина Димитрова Йорданова

282600096

член

  Дора Парушева Георгиева

282600096

член

Васко Георгиев Кацаров

282600096

член

Мирослава Боева Джиновска

282600097

председател

Костадин Великов Козарев

282600097

зам.председател

Мария Димитрова Иванова

282600097

секретар

Надя Тонева Манолова

282600097

член

Галя Йорданова Минкова

282600097

член

Марийка Гинева Димова

282600097

член

  Велин Кирилов Бонев

282600097

член

Галя Стоянова Гинчева

282600097

член

Тошка Иванова Грудева

282600097

член

Нели Иванова Вълкова

282600098

председател

Тодор Василев Чиповски

282600098

зам.председател

Мирослава Куртева Василева

282600098

секретар

Веска Миткова Иванова

282600098

член

Петър Минов Добрев

282600098

член

Марийка Атанасова Иванова

282600098

член

  Йонка Славова Недялкова

282600098

член

Янка Атанасова Кирова

282600098

член

Екатерина Ангелова Николова

282600098

член

Галя Колева Петрова

282600099

председател

Славчо Колев Райчев

282600099

зам.председател

Събина Иванова Йорданова

282600099

секретар

Стоянка Василева Камарашева

282600099

член

Божидар Ефтим Важаров

282600099

член

Галина Иванова Пеева

282600099

член

  Пенка Иванова Грудева

282600099

член

Пенчо Вълков Пенчев

282600099

член

Веска Аврамова Хрустова

282600099

член

Росица Георгиева Гочева

282600100

председател

Светлина Василева Камарашева

282600100

зам.председател

Йорданка Василева Василева

282600100

секретар

Желязко Тодоров Желязков

282600100

член

Зоя Методиева Вълчева

282600100

член

  Петя Тодорова Ковачева

282600100

член

Елена Христова Бончева

282600100

член

Диана Иванова Иванова

282600101

председател

Петя Георгиева Мартинова

282600101

зам.председател

Галина Стоянова Гогуланова

282600101

секратар

Ивайло Бончев Димитров

282600101

член

Продан Валентинов Илиев

282600101

член

Николай Величков Петков

282600101

член

Соня Александрова Ангелова

282600101

член

Виолета Лалева Василева

282600101

член

Станимир Димов Атанасов

282600101

член

Иван Стоянов Данев

2.УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

Румяна Байчева Андонова

Асенка Тодорова Енева

Ваня Влаева Танчева

Тончо Тодоров Иванов

Анна Юлиянова Танчева

Жана Чанева Господинова

Милка Янкова Димитрова

Цвета Генова Георгиева

Веса Драгиева Георгиева

Тодор Георгиев Шопов

Маргарита Петкова Иванова

Богдана Стефанова Богданова

Величка Димитрова Минарева

Димитринка Панайотова Панайотова

Кристияна Росенова Кръстева

Галина Георгиева Добрева

Здравка Иванова Карастоянова

Маргарита Петкова Иванова

Богдана Стефанова Богданова

Величка Димитрова Минарева

Димитринка Панайотова Панайотова

Елена Жечева Костова

Соня Вълчева Комарева

Кера Тодорова Димитрова

Мария Андреева Колева

Илия Димитров Бараков

Атанас Петков Айгъров

Мария Димитрова Иванова

Гойчо Георгиев Хаджиев

Гергана Иванова Мартинова

Георги Иванов Георгиев

Атанаска Димитрова Спасова

 

3.ИЗДАВА удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол.  

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 26.09.2019 в 19:21 часа

Свързани решения:

75-МИ/30.09.2019

76-МИ/30.09.2019

77-МИ/30.09.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения