Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Ямбол, 05.09.2019

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в община Ямбол

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.7 и чл.8, ал.8 от Изборния кодекс и Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Ямбол

 Р Е Ш И:

Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции в община Ямбол за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

№СИК

Населено място

Адрес

282600001

Ямбол

ул."Хан Тервел"№2 (ОУ "Д.Дебелянов")

282600002

Ямбол

ул."Търговска"№27 (НУ"Св.Св.Кирил и Методий")

282600003

Ямбол

ул."Хан Тервел"№2 (ОУ "Д.Дебелянов")

282600004

Ямбол

ул."Хан Тервел"№2 (ОУ "Д.Дебелянов")

282600005

Ямбол

ул."Хан Тервел"№2 (ОУ "Д.Дебелянов")

282600006

Ямбол

ул."Търговска"№79(ОУ"Хр.Смирненски")

282600007

Ямбол

ул."Срем"№1 (Клуб на ул."Срем")

282600008

Ямбол

ул."Търговска"№27 (НУ"Св.Св.Кирил и Методий")

282600009

Ямбол

ул."Търговска"№27 (НУ"Св.Св.Кирил и Методий")

282600010

Ямбол

ул."Славянска"№4 (Обреден комплекс-"Ритуална зала")

282600011

Ямбол

ул."Славянска"№4 (Обреден комплекс-"Ритуална зала")

282600012

Ямбол

ул."Търговска"№79(ОУ"Хр.Смирненски")

282600013

Ямбол

ул."Христо Смирненски"№2(ДКЦ1)(Бивша поликлиника)

282600014

Ямбол

ул."Стефан Караджа"№72(ОУ"Кл.Охридски")

282600015

Ямбол

ул."Йордан Йовков"№34 Народно читалище "Диана"-1944 (Къща-"Парахода")

282600016

Ямбол

ул."Ал.Стамболийски"№29 (Клуб на хора с увреждания)

282600017

Ямбол

ул.“Г.С.Раковски“ № 20 (Син салон на читалище „Съгласие“)

282600018

Ямбол

ул."Цар Ив.Алксандър"№12 (Гимназия "Васил Левски")

282600019

Ямбол

ул."Цар Ив.Алксандър"№12 (Гимназия "Васил Левски")

282600020

Ямбол

ул."Цар Ив.Алксандър"№42(Професионална техническа гимназия,бивш ТМТ "Иван Райнов")

282600021

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№2 (Център "Каритас",бивша детска градина)

282600022

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№2 (Център "Каритас",бивша детска градина)

282600023

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№110 (ГПЧЕ "В.Карагьозов")

282600024

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№110 (ГПЧЕ "В.Карагьозов")

282600025

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№110 (ГПЧЕ "В.Карагьозов")

282600026

Ямбол

ж.к."Зл.Рог"№110 (ГПЧЕ "В.Карагьозов")

282600027

Ямбол

ул."Цар Иван Александър"№42(Професионална техническа гимназия,бивш ТМТ "Иван Райнов")

282600028

Ямбол

ул."Цар Иван Александър"№42(Професионална техническа гимназия,бивш ТМТ "Иван Райнов")

282600029

Ямбол

ул."Цар Иван Александър"№42(Професионална техническа гимназия,бивш ТМТ "Иван Райнов")

282600030

Ямбол

ул."Пирин"№4(Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски")

282600031

Ямбол

ул.Доктор Дончев"№12 (Зала в Дом стари хора)

282600032

Ямбол

ул."Димитър Благоев"№16 (Зала на Пътно управление)

282600033

Ямбол

ул."Я.Съкъзов"№8 (ОУ"П.Р.Славейков")

282600034

Ямбол

ул."Я.Съкъзов"№8 (ОУ"П.Р.Славейков")

282600035

Ямбол

ул."Я.Съкъзов"№8 (ОУ"П.Р.Славейков")

282600036

Ямбол

ул."Я.Съкъзов"№8 (ОУ"П.Р.Славейков")

282600037

Ямбол

ул."Я.Съкъзов"№8 (ОУ"П.Р.Славейков")

282600038

Ямбол

пл."Захари Стоянов"№2 (Читалище "Зора")

282600039

Ямбол

пл."Захари Стоянов"№2 (Читалище "Зора")

282600040

Ямбол

ул."Стефан Караджа"№72(ОУ"Кл.Охридски")

282600041

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600042

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600043

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600044

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600045

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600046

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600047

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600048

Ямбол

ул."Кожух планина"№17 (ОУ"Д-р П.Берон")

282600049

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600050

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600051

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600052

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600053

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600054

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600055

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600056

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600057

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600058

Ямбол

ул."Тимок"№3 (ОУ"Й.Йовков")

282600059

Ямбол

ул."Търговска"№79(ОУ"Хр.Смирненски")

282600060

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600061

Ямбол

ул."Милин камък"№2 Професионална гимназия по екология и химически технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600062

Ямбол

ул."Милин камък"№2 Професионална гимназия по екология и химически технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600063

Ямбол

ул."Милин камък"№6 (Професионална гимназия по земеделие,бивш ТМСС "Хр.Ботев")

282600064

Ямбол

ул."Милин камък"№6 (Професионална гимназия по земеделие,бивш ТМСС "Хр.Ботев")

282600065

Ямбол

ул."Милин камък"№6 (Професионална гимназия по земеделие,бивш ТМСС "Хр.Ботев")

282600066

Ямбол

ж.к."Хале" до бл.7 (Клуб ж.к."Хале")

282600067

Ямбол

ул."Търговска"№85 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

282600068

Ямбол

ул."Търговска"№85 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

282600069

Ямбол

ул."Търговска"№85 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

282600070

Ямбол

ул."Търговска"№85 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

282600071

Ямбол

ул."Търговска"№85 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм (бивш ТХВП)

282600072

Ямбол

ул."Милин камък"№2 Професионална гимназия по екология и химически технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600073

Ямбол

ул."Милин камък"№2 Професионална гимназия по екология и химически технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600074

Ямбол

ул."Милин камък"№2 Професионална гимназия по екология и химически технологии (бивш техникум по химически технологии и системи)

282600075

Ямбол

ул."Л.Каравелов"№31 (ОУ"Л.Каравелов")

282600076

Ямбол

ул."Л.Каравелов"№31 (ОУ"Л.Каравелов")

282600077

Ямбол

ул."Л.Каравелов"№31 (ОУ"Л.Каравелов")

282600078

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600079

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600080

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600081

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600082

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600083

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600084

Ямбол

ул."Граф Игнатиев"№38 (Технически колеж)

282600085

Ямбол

ул."Битоля"№35 (ОУ"Н.Петрини")

282600086

Ямбол

ул."Битоля"№35 (ОУ"Н.Петрини")

282600087

Ямбол

ул."Битоля"№35 (ОУ"Н.Петрини")

282600088

Ямбол

ул."Битоля"№35 (ОУ"Н.Петрини")

282600089

Ямбол

ул."Битоля"№33 (Професионална гимназия по строителство и геодезия,бивш техникум по строителство)

282600090

Ямбол

ул."Битоля"№33 (Професионална гимназия по строителство и геодезия,бивш техникум по строителство)

282600091

Ямбол

ул."Битоля"№1 ( Клуб"Недялко Царев")

282600092

Ямбол

ул."Лом"№1 (Квартален клуб)

282600093

Ямбол

ул."Битоля"№33 (Професионална гимназия по строителство и геодезия,бивш техникум по строителство)

282600094

Ямбол

пл."Стр.Кринчев"№2 ( Читалище "Пробуда")

282600095

Ямбол

пл."Стр.Кринчев"№2 ( Читалище "Пробуда") - етаж 2

282600096

Ямбол

пл."Стр.Кринчев"№2 ( Читалище "Пробуда") - сцената на зрителната зала

282600097

Ямбол

пл."Стр.Кринчев"№2 ( Читалище "Пробуда")- помещението на бивше заведение „КАФЕ-АПЕРИТИВ“

282600098

Ямбол

ул."П.Яворов"№5 (Квартален клуб)

282600099

Ямбол

ул."Ат.Кожухаров"№1 (Спортно училище "Пиер дьо Кубертен")

282600100

Ямбол

ул."Ат.Кожухаров"№1 (Спортно училище "Пиер дьо Кубертен")

282600101

Ямбол

ул."Ат.Кожухаров"№1 (Спортно училище "Пиер дьо Кубертен")

 Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Станимир Георгиев Иванов

* Публикувано на 05.09.2019 в 16:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения