Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Ямбол, 31.10.2019

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа и техническа грешки в Решение № 144-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ямбол

ОИК Ямбол констатира, че са  допуснати  следните очевидна фактическа и техническа грешки в  Решение № 144-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ямбол, както следва:

 1. Допусната е очевидна фактическа грешка в т.V от решението, в която е обявено разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати за общински съветници по кандидатски листи по партии, коалиции и местни коалиции, получили мандати, като e записано, че: „НЯМА ПРОМЕНИ В ПОДРЕДБАТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪВЕТНИЦИ.“
 2. Допусната е техническа грешка в т.VI от решението при изписване на личното име на избрания под №2 общински съветник от партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, като вместо Антона Русков Шиков следва да бъде изписано Антон Русков Шиков.

     

Предвид горното и на основание  чл.87, ал.1, т.1 от ИК,   Общинска избирателна комисия в община Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. V от Решение №144-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ямбол, както следва: В т. V от решението, вместо „Няма промени в подредбата на регистрираните кандидати за съветници“  да се чете: „Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва“:

№ в бюлетината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подреждането

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на списъка

Брой предпочитания

1

ПП БЗНС

1

ДРАГОМИР ИВАНОВ ДИМОВ

А

58

2

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

Б

2

3

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Б

2

2

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1

Георги Николаев Георгиев

А

990

2

Иван Стоев Чолаков

Б

53

3

Еленка Христова Кънева

Б

49

4

Цветанка Спасова Николова

Б

39

5

Елица Костова Главчева

Б

36

6

Динко Георгиев Георгиев

Б

53

7

Кирилка Костадинова Кирилова

Б

4

8

Дичо Иванов Тодоров

Б

24

9

Милчо Начев Начев

Б

27

10

Мария Андонова Облачка

Б

9

11

Елиян Христов Кисьов

Б

27

12

Цветелина Василева Кънева

Б

12

13

Нубар Бохос Пилибосян

Б

18

14

Светлана Николова Златева

Б

19

15

Ваня Константинова Николова

Б

45

16

Петко Колев Йорданов

Б

17

4

ПП АТАКА

1

Евгений Петров Иванов

А

168

2

Кръстьо Панайотов Петров

А

156

3

Стоян Йорданов Стоянов

А

126

4

Добромир Христов Димитров

А

74

5

Христо Стойков Статев

Б

17

6

Николай Дучков Дучев

Б

21

7

Красимира Иванова Колева

Б

11

8

Христо Колев Колев

Б

15

9

Ира Танева Димитрова

Б

11

10

Живко Данев Касъров

Б

5

11

Иван Димитров Иванов

Б

3

12

Павлета Радостинова Радулова

Б

5

13

Атанас Иванов Христов

Б

3

14

Радостина Кръстева Стефанова

Б

3

15

Иван Димитров Иванов

Б

4

16

Зорница Андреева Пенкова

Б

8

17

Ирина Събева Шопова

Б

5

18

Димитър Янакиев Воденичаров

Б

1

19

Красимира Стоилова Митева

Б

4

20

Николай Георгиев Костов

Б

6

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Иван Димитров Кърцъков

А

207

2

Стефан Димов Хубенов

А

30

3

Вълкан Михайлов Вълканов

Б

7

4

Маргарита Петрова Моллова

Б

9

5

Александър Пенев Цонев

Б

7

6

Таня Христова Дойчева

Б

0

7

Стойка Колева Димитрова

Б

9

8

Невена Георгиева Василева

Б

11

9

Димитър Златков Парапанов

Б

21

10

Жельо Иванов Стефанов

Б

7

11

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1

Енчо Ангелов Керязов

А

3882

2

Антон Русков Шиков

Б

307

3

Михаил Василев Керемидчиев

Б

111

4

Валентин Йорданов Вълчев

Б

154

5

Атанас Илчев Илчев

Б

130

6

Ивайло Веселинов Христов

Б

84

7

Иван Димчев Тахчиев

Б

113

8

Антонио Дианов Динев

Б

73

9

Тодор Иванов Тодоров

Б

112

10

Любомир Михайлов Керемедчиев

Б

90

11

Станислав Димитров Говедаров

Б

180

12

Марко Господинов Бумбаров

Б

127

13

Мария Петрова Тюфекчиева

Б

93

14

Славка Димитрова Балчева-Георгиева

Б

80

15

Анатоли Станилов Атанасов

Б

94

16

Димитър Петров Горнаков

Б

123

17

Иван Драгоев Драгоев

Б

45

18

Евгени Иванов Иванов

Б

69

19

Николай Милков Христов

Б

14

20

Боян Василев Парушев

Б

41

21

Димитър Георгиев Плочев

Б

30

22

Димитър Иванов Димитров

Б

158

23

Мария Великова Илиева

Б

52

24

Дориан Димитров Цонев

Б

104

25

Красимир Димитров Стойчев

Б

115

26

Стилиян Георгиев Илиев

Б

65

27

Радостин Колев Христов

Б

138

28

Филип Станчев Станчев

Б

41

29

Огнян Саркис Тилкиян

Б

39

30

Николай Георгиев Георгиев

Б

69

31

Васил Иванов Александров

Б

54

32

Александър Динев Дечев

Б

41

33

Валентин Цветанов Ревански

Б

153

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

1

Йордан Милков Милков

А

140

2

Атанас Христов Христов

А

110

3

Таня Валентинова Братанова

А

50

4

Драгомир Иванов Димитров

А

38

5

Антоанета Любомирова Константинова

А

36

6

Янчо Карев Петков

Б

8

7

Петър Тодоров Вавов

Б

3

8

Николай Николаев Георгиев

Б

6

9

Георги Димитров Бодуров

Б

8

10

Диян Николаев Колев

Б

16

11

Иван Валентинов Манолов

Б

17

12

Татяна Петрова Панайотова

Б

6

13

Станка Иванова Колева

Б

8

14

Александър Любомиров Петров

Б

5

18

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

А

100

2

МУЗАФЕР АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

Б

3

3

СТЕФАН ПАСКОВ ИВАНОВ

Б

1

4

ИСМАИЛ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ

Б

1

5

СТОЯН МИТЕВ АТАНАСОВ

Б

0

6

АЛИ ЛЮМАНОВ ЯКУБОВ

Б

0

23

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

1

Димитър Атанасов Стоянов

А

74

2

Васко Стоянов Стоянов

А

22

3

Събка Георгиева Сакъзова

А

20

4

Дияна Атанасова Димитрова

Б

1

27

коалиция Ние, Гражданите

1

Ахмед Ахмед Али

А

52

2

Мемед Ахмед Али

Б

0

3

Андон Стойчев Събев

Б

0

32

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

1

Николай Ганев Димов

А

123

2

Димитър Стефанов Панайотов

А

11

3

Светослав Асенов Чаталбашев

Б

4

4

Боряна Койчева Маркова

Б

8

34

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДЖИЖЕНИЕ

1

ДОНИКА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА-ЦОНЕВА

А

81

2

ТОТКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

А

27

3

ГЕОРГИ ДИНЕВ БОНЕВ

А

20

4

ДЕЯН ПЕНЕВ ДИНЕВ

Б

5

5

ЙОРДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

Б

2

6

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

Б

2

7

ГАЛИНА ПРОДАНОВА ВЪЛЧЕВА

Б

4

8

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Б

7

36

ПП ЕВРОРОМА

1

Илия Тодоров Иванов

А

349

2

Атанас Ангелов Атанасов

Б

10

3

Иван Венков Марчев

Б

0

4

Михаил Андонов Султанов

Б

0

5

Елена Илиянова Атанасова

Б

1

6

Борислав Митков Иванов

Б

2

7

Ангел Димитров Илиев

Б

0

8

Георги Асенов Стефанов

Б

0

9

Йордан Василев Георгиев

Б

0

10

Васил Иванов Димитров

Б

2

11

Динко Мишев Христов

Б

0

12

Асен Кирилов Иванов

Б

1

13

Асен Георгиев Иванов

Б

1

14

Илия Георгиев Атанасов

Б

0

43

ПП ГЕРБ

1

Димитър Руменов Рунков

А

2237

2

Димитър Ангелов Иванов

Б

96

3

Стойко Петров Стойков

Б

61

4

Татяна Петкова Петкова

Б

35

5

Александър Стойчев Стойков

Б

50

6

Ефтим Божидаров Важаров

Б

42

7

Явор Златков Брънков

Б

43

8

Емилия Христова Кремъкова

Б

41

9

Ясен Атанасов Киров

Б

209

10

Георги Николаев Георгиев

Б

50

11

Георги Илиев Миланов

Б

55

12

Николай Костов Костадинов

Б

91

13

Димитър Василев Димитров

Б

116

14

Светла Илиева Иванова

Б

62

15

Георги Иванов Данков

Б

48

16

Емилия Георгиева Марчева

Б

44

17

Донка Господинова Илиева

Б

69

18

ДЕНКА КОЛЕВА ПЕТРОВА-КОСТОВА

Б

42

19

Румяна Филипова Тропчева

Б

124

20

Мирослав Георгиев Козарев

Б

38

21

Диляна Кръстева Ставрева

Б

65

22

Иван Стоянов Иванов

Б

73

23

Иван Йорданов Йорданов

Б

184

24

Димитрина Стойчева Стойчева-Славова

Б

33

25

Илчо Димитров Абрашев

Б

25

26

Петя Иванова Панайотова

Б

263

27

Мария Георгиева Янева

Б

21

28

Светла Стоянова Димова

Б

51

29

Петко Христов Христов

Б

52

30

Валери Дончев Дончев

Б

32

31

Светлана Миланова Сарандева

Б

39

32

Теодор Стоянов Илев

Б

34

33

Богдана Веселинова Вълчева-Джурелова

Б

49

34

Захари Николов Захариев

Б

51

35

Анна Грозданова Иванова

Б

34

36

Галин Славчев Костов

Б

98

37

Стефан Огнянов Бакърджиев

Б

24

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

Георги Стоянов Дичев

А

131

2

Данаил Андреев Йорданов

Б

9

3

Константина Димитрова Арнаудова

Б

6

4

Живко Стоянов Нейчев

Б

1

5

Иван Димитров Арнаудов

Б

3

6

Благовест Енчев Дюлгеров

Б

9

7

Динко Статев Динев

Б

1

8

Иван Атанасов Георгиев

Б

4

9

Милена Еленова Димитрова

Б

1

49

Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"

1

ИВАЙЛО ЕНЧЕВ СИМЕОНОВ

А

423

2

ГАЛИН ПЕТРОВ ИЛИЕВ

А

143                 (118)

3

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

А

71

4

МИЛЕН ИВАНОВ БАНЕВ

Б

16

5

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ

Б

21

51

ВОЛЯ

1

Даниел Веселинов Трендафилов

А

91

2

Кръстина Георгиева Иванова-Танчева

А

8

3

Яни Дончев Тодоров

Б

6

55

Движение за права и свободи - ДПС

1

Иван Иванов Тодоров

А

500

2

Юсеин Мехмедов Юсеинов

Б

33

3

Слав Красимиров Василев

Б

2

4

Тодор Славчев Тодоров

Б

3

5

Минко Димитров Керемидчиев

Б

29

6

Мехмед Люманов Мехмедов

Б

5

7

Славчо Атанасов Христов

Б

0

8

Иван Петков Димов

Б

0

9

Неделчо Георгиев Филипов

Б

0

10

Тодор Митков Славов

Б

0

11

Димитър Асенов Иванов

Б

39

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Катя Атанасова Георгиева

А

2497

2

Райно Георгиев Георгиев

Б

133

3

Красимир Йорданов Йорданов

Б

100

4

Мариета Стефанова Сивкова

Б

138

5

Калоян Марев Калиманов

Б

72

6

Капка Георгиева Йоргова

Б

182

7

Русин Димитров Ребров

Б

60

8

Румен Данчев Банков

Б

86

9

Недялка Стоянова Петкова

Б

174

10

Светослав Стойчев Стоев

Б

181

11

Ивелин Красимиров Кръстев

Б

91

12

Михаил Николаев Вълов

Б

55

13

Димитър Александров Бъчваров

Б

53

14

Мими Иванова Караколева

Б

137

15

Росица Кръстева Бакалова

Б

62

16

Тенко Кънчев Тенев

Б

91

17

Антоанета Славчева Антонова-Маринова

Б

58

18

Петя Божидарова Пенева

Б

57

19

Николина Петрова Генчева

Б

7

20

Диана Георгиева Иванова

Б

36

21

Радост Димова Пехливанова

Б

54

22

Зарка Милева Петкова

Б

75

23

Лариса Иванчева Иванова

Б

20

24

Любомир Цветков Миролесков

Б

20

25

Мария Георгиева Чиповска

Б

60

26

Галин Георгиев Ханджиев

Б

14

27

Николай Неделчев Неделчев

Б

24

28

Драгомир Златев Драгнев

Б

31

29

Юрко Господинов Стоянов

Б

19

30

Данаил Петров Генчев

Б

10

31

Иван Тотков Стоянов

Б

15

32

Мария Юриева Гюлева

Б

9

33

Петя Кирилова Кирилова

Б

29

34

Стефан Георгиев Стоянов

Б

105

35

Димитър Георгиев Арабаджиев

Б

43

36

Марияна Желязкова Христова

Б

10

37

Димитър Тонев Тодоров

Б

9

67

Местна коалиция СДС (ЗНС, СДС)

1

Петър Стефанов Личев

А

335

2

Павел Георгиев Додов

А

130

3

Ангел Георгиев Тепсизов

А

80

4

Светлозар Георгиев Кривошиев

Б

32

5

Недялко Добрев Христов

Б

26

6

Марийка Димова Маджарова

Б

22

7

Явор Петров Петров

Б

14

8

Красимир Канев Коев

Б

5

9

Емил Господинов Милков

Б

40

10

Петър Георгиев Узунов

Б

16

11

Милена Димитрова Саллакова-Кръстева

Б

20

12

Дилян Иванов Стойков

Б

23

13

Иван Георгиев Сапунджиев

Б

3

14

Андрея Димитров Грозев

Б

5

15

Светла Господинова Василева

Б

5

16

Екатерина Момчилова Атанасова

Б

3

 2. Допуска поправка на техническа грешка в т. VI от Решение№144-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ямбол, както следва : Името на избрания общински съветник под № 2 Антона  Русков Шиков да се чете  като Антон Русков Шиков.

 3. Допълва Решение №144-МИ от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Ямбол както следва:

Решението на Общинска избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите за общински съветници подлежи на оспорване пред  Административен съд Ямбол  в 7-дневен срок от обявяването на решението.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:44 часа

Свързани решения:

144-МИ/29.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения