Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 226-МИ
Ямбол, 29.03.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ДПС”

В Общинска избирателна комисия в гр.Ямбол е депозиран сигнал с вх.№294/06.03.2018 г. от ИК „Да спасим град Ямбол от Кмета“ . В сигналът се сочи, че за общинския съветник в Об.С Ямбол - Юсеин Хасан Ахмед, избран от листата на ПП „ДПС” са налице обстоятелства по чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, като се изтъква, че за същият има постановена осъдителна присъда, потвърдена от ВКС и влязла в сила на 07.12.2017г. по дело от наказателно общ характер за извършено от него умишлено престъпление:

Според подателите на сигнала, именно наличието на тази присъда е предпоставка, обуславяща предсрочно прекратяване на пълномощията на посоченият общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА – „когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност”, поради и което се иска от Общинска избирателна комисия да извърши всички необходими проверки и предприеме всички изискуеми законни действия съгласно ЗМСМА.

Въз основа на горния сигнал с писмо с изх.№91/14.03.2018г. ОИК Ямбол изиска съдебна справка за съдимост за Юсеин Хасан Ахмед от съда по месторождението му - Районен съд Ямбол, като с писмо, подписано от председателя на Районен съд Ямбол изх. № 435/16.03.2018г. последният е изпратил на Общинска избирателна комисия в община Ямбол съдебна справка съдимост за г-н Юсеин Хасан Ахмед, заведено под №295/26.03.2018г. във входящият дневник на комисията. От представената ни справка се установява, че лицето е осъдено с присъда по НОХД №174/2016г. по описа на Окръжен съд Ямбол, която е влязла в сила на 07.12.2017г.

С писмо с изх.№92/14.03.2018г. ОИК Ямбол се обърна до  Окръжен съд Ямбол с молба за предоставяне на заверен препис от Присъда по НОХД №174/2016г. по описа на ЯОС с отразяване датата и годината на влизането й в сила.

С писмо с вх.№296/26.03.2018г. в ОИК Ямбол, Председателят на Окръжен съд Ямбол е предоставил заверен препис на постановената от ЯОС присъда, върху, която е отбелязано, че същата е влязла в сила на 07.12.2017г.

С посочената присъда ЯОС на основание чл. 301 ал. 1 и чл. 54 от НК е определил наказание лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца и глоба в размер на 1 000 лева., като  на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието Лишаване от свобода за изпитателен срок от три години.На основание чл. 301 ал. 4 и чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК съдът е лишил Юсеин Хасан Ахмед от право да упражнява професия или дейност, свързана с държавни контролни функции за срок от ТРИ ГОДИНИ.

След извършените от ОИК Ямбол проверки и събраните справки по случая от компетентните органи, ОИК Ямбол счита, че сигналът е ОСНОВАТЕЛЕН. Изложените в него обстоятелства се потвърдиха изцяло от описаните по –горе документи.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност. Нормативно регламентирания правопораждащ фактически състав за упражняване на правомощието на ОИК Ямбол по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник включва три елемента, които следва да бъдат кумулативно дадени, а именно: общинският съветник да е осъден с влязла в сила присъда, осъждането да е за умишлено престъпление от общ характер и наложеното наказание да е лишаване от свобода.

Разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, изчерпателно и точно очертава предпоставките, при които възникват последиците - прекратяване пълномощията на общински съветник, като законът не прави разграничение между ефективно изтърпяване на наказанието и такова, чието изтърпяване е отложено за определен срок.

Предсрочното прекратяване на пълномощията на действащи общински съветници се регламентира от ЗМСМА.

На основание изложените мотиви Общинска избирателна комисия в Община Ямбол констатира, че са налице законовите предпоставки на чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинският съветник Юсеин Хасан Ахмед.

 На основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК Ямбол със същото Решение, с което се прекратяват пълномощията на общинския съветник, следва да определи като общински съветник следващият в листата на ПП „ДПС”.

От извършената проверка в Справка за класиране според преференциите от 26.10.2015г. на „Информационно обслужване” АД се установи, че са налице обстоятелствата по чл.458, ал.5 от ИК. Предвид разпоредбата на чл.454, ал.7 от ИК, следващият в листата на ПП „ДПС” кандидат е Юсеин Мехмедов Юсеинов.

Предвид изложеното и на основание чл.30, ал.4, т.2, ал.6 и ал.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24 и чл.458, ал.1 от ИК и Общинска избирателна комисия -Ямбол

Р Е Ш И:

 1. Прекратява пълномощията  като общински съветник в Об.С – гр. Ямбол на г-н Юсеин Хасан Ахмед, с ЕГН ………….. и анулира издаденото му Удостоверение № 35/27.10.2015г.
 2. Обявява за избран за общински съветник в Об.С – Ямбол, от листата на ПП „ДПС” Юсеин Мехмедов Юсеинов, с ЕГН ……………..
 3. Издава удостоверение на Юсеин Мехмедов Юсеинов, за  общински съветник в Об.С- гр. Ямбол.
 4. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.459 от Изборния кодекс в 7 /седем/ дневен срок пред Административен съд гр. Ямбол.
 5. В изпълнение на чл.30, ал.8, пр.2 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Ямбол в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 29.03.2018 в 15:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 226-МИ / 29.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ДПС”

 • № 225-МИ / 25.08.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”

 • № 224-МИ / 16.05.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”

всички решения