Общинска избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Ямбол, 26.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на ПП ЕВРОРОМА в Общинска избирателна комисия Ямбол за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление чрез Илия Тодоров Иванов, упълномощен от Цветелин Цанов Кънчев , последния в качеството му на председател на ПП ЕВРОРОМА заведено с вх. № 9/25.10.2019   във входящия регистър на застъпниците на ОИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 67 /шейсет и седем / застъпника за общински съветници.  Към подаденото заявление са приложени списък на хартиен носител - 1 /един/ брой и на технически носител – 1/един/ брой, съдържащи имената и единния граждански номер на 67 (шейсет и седем) лица, който да бъдат регистрирани като застъпници общински съветници, както и 67 бр. декларации – приложение №75-МИ от изборните книжа.

След извършена проверка на подадените документи и справка от „Информационно обслужване" АД на представените със заявлението списък, ОИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на  66/шийсет и шест/ лица за застъпници. По отношения на едно от лицата съществува пречка, тъй като същото участва в изборния процес в друго качество.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и  т.18, във вр. с чл. 117, ал.3, ал.4 и ал.7 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080–МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Ямбол

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 66/шестдесет и шест/ ЗАСТЪПНИКА на ПП ЕВРОРОМА, за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., както следва: 

           

№ по ред

Собствено, бащино и фалмино име на застъпника

1

Демир Атанасов Стоянов

2

Васил Радков Димитров

3

Ценко Пантелеев Йорданов

4

Атанас Митков Стефанов

5

Стоян Юлиянов Рашев

6

Борис Ангелов Иванов

7

Стоян Ангелов Иванов

8

Стоян Георгиев Иванов

9

Петър Димитров Илиев

10

Асен Минков Керемедчиев

11

Амза Велиев Амзов

12

Атанас Михайлов Султанов

13

Симеон Радев Ангелов

14

Васил Атанасов Ангелов

15

Божидар Илиев Иванов

16

Митко Радостинов Митков

17

Йордан Йонков Димитров

18

Атанас Христов Андреев

19

Борис Атанасов Ганев

20

Васил Димитров Георгиев

21

Минко Васков Христов

22

Минчо Иванов Димитров

23

Панайот Велков Панайотов

24

Ангел Атанасов Иванов

25

Слав Асенов Арнаудов

26

Генчо Колев Стоянов

27

Мария Енчева Йорданова

28

Васил Любомиров Георгиев

29

Ирина Димитрова Стоянова

30

Таня Михайлова Колева

31

Сашо Драганов Маринов

32

Андон Минчев Иванов

33

Иван Симеонов Ангелов

34

Васил Йорданов Йорданов

35

Симеон Йорданов Йорданов

36

Али Юсеинов Юсеинов

37

Андон Руменов Зидаров

38

Стефан Ников Илиев

39

Васил Георгиев Димитров

40

Радко Иванов Йорданов

41

Стефан Еленов Стефанов

42

Димитър Йорданов Димитров

43

Васил Симеонов Василев

44

Исус Николаев Николов

45

Венко Здравков Николов

46

Димчо Митков Илиев

47

Радка Стефанова Господинова

48

Илия Господинов Господинов

49

Бонка Паскалева Стефанова

50

Мишо Асенов Костов

51

Румяна Стефанова Симеонова

52

Асен Димитров Стоилов

53

Стефан Симеонов Стефанов

54

Минка Славова Василева

55

Митко Ангелов Иванов

56

Сергей Станимиров Ангелов

57

Георги Тодоров Николов

58

Георги Димитров Атанасов

59

Стоян Иванов Иванов

60

Георги Илиев Асенов

61

Митко Димитров Стефанов

62

Георги Димитров Георгиев

63

Станимир Зинов Маринов

64

Веселин Михайлов Стоянов

65

Коста Иванов Венков

66

Златка Генчева Христова

 

 1. Издава удостоверение на регистрирания застъпник.

       3.Отказва да регистрира Кирил Василев Асенов  ЕГН …………………. тъй като за същия е установено, че участва в изборния процес в друго качество. 

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 26.10.2019 в 11:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 172-МИ / 16.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 • № 171-МИ / 21.09.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП АТАКА и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП АТАКА

 • № 170-МИ / 06.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветниик в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от ПП ГЕРБ

всички решения